Sterilisering av menn

Hvem kan bli sterilisert?

Enhver mann som er fylt 25 år og som har fast bopel i Norge kan etter eget ønske la seg sterilisere. Om lag 8000 menn beslutter seg hvert år for denne muligheten til prevensjon for fremtiden.

Hvem skal man kontakte?

Du skal henvende deg til en allmennpraktiker for å bli henvist til sterilisering. Inngrepet vil foregå på et sykehus.

Hos legen vil du bli orientert om hvordan du blir sterilisert og om risikoen som kan være forbundet med det. Du må skrive under på en søknad ("begjæring")som blir sendt til sykehuset.

Legen vil snakke med deg om din beslutning - drøfte om andre former for prevensjon kan brukes i stedet. De første tre månedene etter operasjonen må det fortsatt brukes annen prevensjon.

Kan man angre?

Man skal være klar over at sterilisering samtidig er et farvel til muligheten for senere selv å få barn. I den forbindelse skal du tenke på at selv om du er 100 prosent sikker på din beslutning i dag, så kan det skje ting senere i livet som får deg til å angre. Og da er det for sent.

Man kan prøve å operere for igjen å være i stand til å få barn, men dessverre viser det seg i praksis at det er de færreste som lykkes.

Hva skjer ved inngrepet?

Selve steriliseringen av en mann er et enkelt inngrep. Det foregår vanligvis uten innleggelse: I lokalbedøvelse gjøres et lite snitt på hver side av pungen. Sædlederne skjæres over og lukkes. Et par sting, og dermed er det gjort.

Virker steriliseringen med det samme?

Flere måneder etter operasjonen kan det være sædlegemer i den sædvæsken som fortsatt kommer ved utløsningen.

Hvis du er overbevist om at sterilisering er det eneste riktige kan du regne med å bli glad for å få det gjort. Sexlyst, evnen til reisning og utløsning og alle andre tegn på normal seksuell utfoldelse vil være som før. Utryggheten ved tanken på uønsket graviditet vil være forsvunnet.

NB! Sterilisering beskytter ikke mot seksuelt overførbare sykdommer.

Etter et opplegg av Erik Fangel Poulsen, spesialist.


Relevante artikler