Åreforkalkning

Hva er åreforkalkning?

Åreforkalkning er en forsnevring av pulsårene. Forsnevringen er oppstått gjennom flere år, fordi det har blitt avleiret kolesterol og fett i årene, som med tiden har blitt omdannet til en kalkaktig masse.

Resultatet er at pulsårene forsnevres og mister sin smidighet og elastisitet. Dermed kan det ikke passere så mye blod igjennom.

Hvordan viser det seg?

I hjernen kan det vise seg som en blodpropp eller en hjerneblødning som kan gi lammelser. Det vil typisk være halvsidige lammelser.

I hjertet kan det vise seg som hjertekrampe, blodpropp i hjertet eller ved nedsatt hjertefunksjon (hjertesvikt).

I beina kan det på bakgrunn av åreforkalkning utvikles bennsmerter. Det kan ende i amputasjon av bennet på grunn av manglende blodforsyning (koldbrann).

Risikofaktorer

Åreforkalkning rammer mange mennesker. Det starter i 20-årsalderen og tiltar med stigende alder. Den nøyaktige årsak er ukjent, men man kjenner flere risikofaktorer som er medvirkende til utvikling av åreforkalkning.

Hva kan min lege gjøre for meg?

Legene har også kirurgiske muligheter for å hjelpe deg. Man anvender følgende;

Hva kan jeg selv gjøre?

For å forebygge hjertekarsykdommer kan du overveie om du har noen av de nevnte risikofaktorer. Jo flere risikofaktorer man har, desto større er risikoen for at man utvikler åreforkalkning. Ting du kan gjøre for å unngå risikofaktorer er f.eks. å:

Etter et opplegg av Carl J. Brandt, lege, Sabine Gill, lege og Steen Dalby Kristensen, overlege, dr.med. Oppdatert i 2015.


Relevante artikler