Tretthet - årsaker og løsninger

Hva er tretthet og hvorfor blir man trøtt?

Tretthet er vanskelig å definere som begrep, fordi alle mennesker har forskjellige oppfattelse av hva det vil si å være trøtt. Alle mennesker er trøtte med jevne mellomrom, og den vanligste årsaken er naturligvis mangel på søvn eller fysiske anstrengelser.

Mange sykdommer er imidlertid også ledsaget av tretthetsfølelse. Fysiske sykdommer er likevel relativt sjeldne årsaker til tretthet. Bare hos 10 -20 % av pasienter som er plaget med langvarig tretthet vil legene finne en fysisk sykdom. Psykiske plager som angst og depresjon er en langt hyppigere årsak til vedvarende tretthet. Skyldes tretthetssymptomene sykdom, enten den er av fysisk eller psykisk art, vil man ofte oppleve, at man enten plutselig eller gradvis får behov for mer søvn, og at man i de våkne timer er uopplagt.

Hvor mye søvn har man bruk for?

Behovet for søvn faller som regel gjennom hele livet og varierer mye fra den ene til den andre. Små barn har ofte bruk for mye søvn. I de første år kan søvnbehovet være helt oppe i 14 til 16 timer. Søvnbehovet avtar langsomt opp gjennom barndommen, men de fleste skolebarn har bruk for minst 10-12 timers søvn for å være opplagte om dagen. Man gjør barna en bjørnetjeneste ved å la dem sitte oppe lenge om kvelden for så å måtte dra dem ut av sengen neste dag. En god lang og uavbrutt søvn synes å ha en god effekt på konsentrasjonsevnen og kan kanskje også påvirke barnas forsvar mot forskjellige infeksjonssykdommer. I voksen alder har de fleste bruk for 6-8 timers søvn, men også her er det store forskjeller fra den ene til den anden. Eldre mennesker kan ofte klare seg med mindre søvn.

Se også sunne råd om søvnvansker.

Hvilke sykdommer kan gjøre deg trøtt?

Her er en liste over de vanligste og viktigste sykdommer som kan føre til tretthet:

Depresjoner og/eller angst kan vise seg ved at man er trøtt, og psykiske plager er en langt vanligere årsak til tretthet enn fysiske sykdommer.

Det er normalt å være trøtt, hvis man er nedtrykt eller går igjennom en følelsesmessig hard periode i livet. Det kan også være en naturlig del av en sorg- eller krisereaksjon. Men en alvorlig depresjon kan også vise seg ved sterk tretthet. Nedstemthet over lengre tid er en god grunn til å oppsøke lege. Hvis trettheten alltid kommer om vinteren, kan det være et tegn på vinterdepresjon. Vinter- depresjonene kan man i dag ofte behandle effektivt med lysbehandling.

Blodmangel (anemi) kan gi trøtthet hvis den er alvorlig. Blodmangel kan skyldes jernmangel og er ikke så sjelden hos kvinner som menstruerer, fordi jern tapes med menstruasjonsblodet. Ikke alle kvinner får dekket jernbehovet gjennom kosten, spesielt ikke hvis de har store menstruasjonsblødninger. Graviditet og kraftige vekstperioder i barndommen er perioder med økt risiko for blodmangel, fordi jernbehovet er økt.

Forskjellige tarmssykdommer som fører til nedsatt opptak av næringstoffer som er nødvendig for blodannlesen, kan også føre til blodmangel. Glutenintoleranse (cøliaki) eller Crohns sykdom er eksempler på slike tarmsykdommer.

Blodmangel

Unormale blødninger, spesielt fra mage-tarmkanalen, kan gi blodmangel over tid. Blødningen kan være synlige, f.eks. fra hemorroider, eller ikke synlige, f.eks. fra et magesår, en kreftsvulst eller andre alvorlige sykdommer.

Blodmangel kan også skyldes mangel på folinsyre eller vitamin B12.

Mange kroniske sykdommer kan ledsages av en moderat blodmangel. Blodmangel kan også skyldes blodsykdommer. Blodmangel og jernmangel uten noen åpenbar forklaring bør alltid undersøkes av en lege.

Infeksjoner

Det er vanlig at man er trøtt i forløpet av en infeksjonssykdom. Stort sett alle vanlige infeksjonssykdommer gir tretthet. Etter for eksempel influensa er man ofte trøtt i ett par uker etterpå. Noen sykdommer merker man kanskje ikke så mye til, bortsett fra at man føler seg trøtt. Noen noen av disse er kyssesyken (mononukleose), borreliose ( en sykdom som skyldes en bakterie som kan overføres med skogflått) og AIDS.

Problemer med stoffskiftet

Ved stoffskifte er for lavt vil tretthet og behov for ekstra søvn være veldig tydelig. Har man mistanke om at stoffskifte kan være for lavt, er det viktig og bli undersøkt av en lege. Det finnes i dag gode, effektive og billige medisiner for denne sykdom. Hvis stoffskifte er for høyt kan det, merkelig nok, også vise seg ved at man blir trøtt. Her vil man ikke kunne finne ro til å sove, pulsen er høy og man føler seg innerst inne trøtt og uopplagt. Også for dette finnes det gode behandlingsmuligheter.

Sukkersyke (diabetes)

Sukkersyke kan ofte vise seg ved tretthet. Diabetes skal diagnostiseres og behandles. Ubehandlet vil sykdommen nemlig gi alvorlige følgevirkninger. Diagnostiseringen kan som regel gjøre ved en enkel blodprøve. Behandlingen kan i dag, i langt høyere grad enn tidligere, tilpasses den enkeltes behov, sånn at endringene i ens liv blir så små som mulig. Andre symptomer på sukkersyke er at man ofte vil være svært tørst og tisse mye.

Kreftsykdommer

De fleste former for kreft gir i en eller anden grad tretthet. Det er derfor spesielt viktig, at man går til lege, hvis man i en lengre periode opplever å være trøtt, og ikke kan finne en god grunn til det. Kreftsykdommer gir ofte også appetittmangel og vekttap.

Andre årsaker

Det finnes utover disse årsakene til tretthet en lang rekke mer eller mindre hyppige tilstander, som også gir tretthet. Kronisk tretthetssyndrom er en tilstand med uforklarlig tretthet. Det finnes ingen sikker test som kan fastslå om man har kronisk tretthetssyndrom. Det diskuteres også om man i det hele tatt kan avgrense tilstanden som en egen sykdomsenhet.

Hva kan man selv gjøre?

Aller viktigst for å unngå kronisk tretthetsfølelse er det sannsynligvis at du innretter livet ditt slik at du trives og har passelig avveksling mellom arbeid og hvile. Sunn kost til daglig og lystbetont mosjon kan bidra til velvære og styrke helsen. Vitaminer og mineraler er nødvendig i mange prosesser kroppen, og hverdagskosten må være sunn for at kroppen skal kunne fungere optimalt. Man får vanligvis tilstrekkelig av alle næringsstoffer hvis man spiser en normal, variert og ikke for fet kost. Følg vanlige kostråd. Det hører kanskje merkelig ut, men man kan faktisk føle seg mer trøtt når man beveger seg lite. Det er kan være vanskelig å bryte et stillesittende mønsteret, men desto raskere vil man merke effekt av øket mosjon. Prøv å gå noen lange turer, da får du også frisk luft. Det beste er å finne en form for mosjon, som er lystbetont og hvor man får beveget hele kroppen. Det kan være godt å få beveget muskler som du sitter og spenner i løpet av dagen for eksempel skulder- og nakkemuskler.

Hva skal man gjøre hvis man mener at trettheten er blitt et problem?

Finn ut om trettheten skyldes at du ikke får nok søvn. Hvis dette kan utelukkes, og du har vært trøtt i mer end 3-4 uker, kan du overveie om det kan være en av de overstående grunner som er årsaken til at du er trøtt. Fortsetter trettheten bør du kontakte lege med henblikk på en samtale og eventuelt en undersøkelse, spesielt hvis du har andre symptomer som at du:

Fortell legen om alle symptomene du har og hva du merker. Det kan vere alvorlig, men i de fleste tilfellene kan man finne en årsak som legen kan behandle eller hjelpe deg med.

Etter et opplegg av Carl Brandt, lege.


Relevante artikler