Temperaturmetoden

Hva er temperaturmetoden?

For å bestemme tidspunktet for eggløsning er nok temperaturmetoden litt mer pålitelig enn de andre naturlige metodene for forebyggelse.Temperaturmetoden går ut på å fastslå tidspunktet for eggløsningen ved at du måler kroppstemperaturen din hver morgen.Det er nemlig slik at temperaturen stiger noe, opp til en halv grad, i løpet av døgnet etter eggløsningen. Ved å bestemme tidspunktet for eggløsning og å unngå samleie i dagene omkring hvor risikoen for befruktning er størst, har du et rimelig godt hjelpemiddel til naturlig familieplanlegging.

Hvordan brukes metoden?

Den såkalte basaltemperaturen måles hver morgen straks du våkner, og før du står opp av sengen, etter minst 5 timers uavbrutt hvile. Det er viktig at temperaturen måles korrekt og med samme termometer hver dag. Hvis det er mulig skal temperaturen måles noenlunde på samme tid hver dag.Temperaturen skrives ned eller innføres i et temperaturdiagram dag for dag. Når temperaturen har steget og holder seg oppe, er eggløsningen inntruffet. Den letteste måten å vurdere temperaturkurven på, er ved den såkalte 3 over 6 regelen. Så snart det registreres tre etterfølgende temperaturer, som alle er over gjennomsnittet av de siste seks forutgående dagers temperatur, kan man regne med at eggløsningen er inntruffet.Fra den tredje dagen etter eggløsningen kan man noenlunde regne med at egget ikke kan befruktes. Metoden kan eventuelt kombineres med kalendermetoden.

Etter et opplegg av Erik Fangel Poulsen, spesialist.


Relevante artikler