Aktuelle infeksjoner og tropesykdommer

Overskrift: Amøbedysenteri

Palmeøy

Overskrift: Kolera
Overskrift: Bilharziose/Schistosomiasis Overskrift: Malaria
Overskrift: Diaré Overskrift: Meningokokksykdom
Overskrift: Difteri Overskrift: Rabies
Overskrift: Gulfeber Overskrift: Sovesyke
Overskrift: Hepatitt Overskrift: Tuberkulose
Overskrift: HIV/AIDS Overskrift: Tyfoidfeber
Overskrift: Japansk encefalitt