Diaré

Hva er diaré?

Diaré er tynn, hyppig avføring i store mengder (over 200 g/døgn). Diaré kan oppstå plutselig, og er da ofte av kort varighet. De fleste opplever episoder med diaré. Oftest skyldes diaré virus eller bakterier. Diaré kan også være kronisk (mer enn 2-3 uker). Globalt dør 7 barn hvert minutt på grunn av diaré (dårlig drikkevann og ernæringstilstand).

Hvorfor får man diaré?

Infeksjon:

Matforgiftning

Annet

Kronisk diaré:

Kronisk diaré kan skyldes mange ting:

Hvordan oppleves diaré?

Når diareen har stått på i mer enn 3 uker regnes den som kronisk.

Hva er faresignalene?

Hva kan man gjøre selv?

Når skal man søke lege?

Hvordan behandles diaré?

Det viktigste er å følge rådene under "Hva kan man gjøre selv?"

Skrevet av Odd Helge Gilja, lege, dr. med. etter et opplegg av Torben Nathan, lege, Carl J. Brandt, lege og Ove Schaffalitzky de Muckadell, overlege professor dr.med. Oppdatert i 2015.


Relevante artikler