Lus

Hva er lus?

Lus er snyltere eller blodsugende parasitter. Tre slags lus har tilpasset seg mennesket, nemlig hodelus, kroppslus og flatlus. De kan kun leve på mennesker, med unntakelse av kroppslusa som også trives i tøyet.

Symptomet er kløe, uansett lusearten.

Behandlingen for hodelus og flatlus er lokalbehandling, behandlingen for kroppslus er bedre hygiene. Sykdommen er vanligvis godartet.

Hvordan får man lus?

Hodelus

Kroppslus

Flatlus

De tre lusearter har tilpasset seg mennesket og lever utelukkende av det. Det betyr at de ikke "bosetter seg" på for eksempel hunder og katter eller andre husdyr.

Hva er tegnene på at en person har fått lus?

Gode råd

Under normale omstendigheter behøver barnet ikke å bli sendt hjem den dagen lus oppdages. Det er viktigere at foreldrene får beskjed og behandler barnet. Best er det hvis alle barn med lus finnes samme dag, fordi innsatsen dermed effektiviseres.

Hvis gjentagne behandlinger synes nytteløse, kan man ha hell med daglig å kjemme barnets hår med en tett kam. Denne behandlingen lettes hvis man samtidig bruker hårbalsam.

Hvordan stiller legen diagnosen?

Vanligvis settes en person med lus i behandling uten at legen er kontaktet. Ellers stilles diagnosen ut fra sykdomstegn og funn av lus.

Hvordan er prognosen?

Lus er vanligvis helt harmløse. Det kan likevel oppstå forverring som følge av kløe, nemlig i form av betennelse eller eksem. Lus kan også være bærere av andre sykdommer. Det forekommer typisk i forbindelse med krig og i u-land under dårlige hygieniske forhold.

Hvordan behandles sykdommen?

Hodelus kan behandles

Kroppslus behandles ved bedre hygiene og varmebehandling av klær.

Flatlus behandles med sjampo eller liniment. Seksualpartnere bør også undersøkes og eventuelle smittede settes i behandling. Flatlus i øyehår behandles med øyesalve.

Generelt ved lusebehandling gjelder det at barn under to år ikke bør settes i behandling uten legetilsyn, og det er kun personen med lus som settes i behandling.

Etter et opplegg av Vibeke Manniche, barnelege, Ph.D. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler