Puberteten

pubertet

Hva er puberteten?

Puberteten er årene der barna kommer i vekstspurten og når voksen kroppsstørrelse. Jentene utvikler bryster og får sin første menstruasjon, og guttene kommer i stemmeskifte og får sin første sædutløsning.

Hvordan forandres forholdet til foreldrene i puberteten?

Forut for puberteten er det i et par år kommet både kroppslige og følelsesmessige forandringer. Lengdeveksten økes plutselig i en sluttspurt før den avtar og helt opphører rundt 14 års alderen for jenter og 16-18 års alderen for gutter.

I puberteten endrer barnet sin holdning til foreldrene. Samtidig krever de at foreldrene endrer holdningen til dem. De voksne oppfattes som håpløse, irriterende og gammeldagse. Til gjengjeld opplever foreldrene barnet som irriterende, nesevist og vrangt. Dette er altså en tid som kan gi opphav til mange små og store konflikter. Gjennom puberteten fortsetter denne utviklingen og konfrontasjoner mellom barn og voksne er ganske vanlig.

At det oppstår slike spenninger og kontroverser er alstå helt naturlig og nesten ikke til å komme fra. Faktisk bør man bli mer bekymret hvis slike konflikter overhodet ikke oppstår - dette kan tyde på at barnet kanskje fortrenger sine problemer. Skulle barn forbli i en slik fase der de fortrenger følelser, kan de som voksne individer få vansker med å etablere tilfredsstillende kontakt med andre mennesker.

Hvordan oppfatter barnet seg selv i puberteten?

I puberteten oppfatter barn seg selv som lite harmoniske. De er bekymret for sitt utseende, føler seg keitete og klossete og ikke minst sjenerte og usikre. Guttene kommer i stemmeskiftet, og situasjonen bedres ikke av uren hud og kviser. De færreste ungdommer går til lege med sine problemer, selv ikke på oppfordring fra foreldrene.

Puberteten er også en tid der barna utvikles til kjønnsmodne individer. Kjønnsorganene vokser, kroppen endrer form og hårveksten øker. Jentene utvikler bryster og guttene får skjeggvekst.

Barn i puberteten har et sterkt ønske om å være mest mulig like sine jevnaldrende. Derfor er det vanskelig for jenter å være den første i klassen som får menstruasjonen eller som får bryster. Blant guttene er det vanskelig for dem som først får hårvekst i skrittet. Like vanskelig kan det være å være den siste som får synlige pubertetstegn.

Puberteten - barn eller voksen?

Puberteten er en tid full av motsetninger der den unge er preget av vekslende følelser. På den ene siden er man barn, på den andre siden voksen. Fellesskap med jevnaldrende styrker selvtilliten og det å ligne andre i påkledning, interesser og handlemåte er med på å minske usikkerheten.

Selv om dette er en tid der de unge går gjennom en frigjøringsprosess, er foreldrenes støtte av stor betydning. Foreldre blir et sikkerhetsnett og et referansepunkt, og dermed et springbrett for de unge idet de trer inn i den voksne verden.

Etter et opplegg av Christel Bech, Sykepleier.


Relevante artikler