Høydesyke

Skitur
Hva er høydesyke?

Høydesyke (eng. AMS = acute mountain sickness) er betegnelsen for den menneskelige organismens fysiologiske og symptomatiske reaksjoner (respons), spesielt på det lavere oksygentrykket som oppstår ved stigende høyder ('tynnere' luft).

Hvor får man sykdommen?

Alt ved opphold i høyder på mellom 2200 og 2500 meter over havets overflate (mange skisport-steder), vil ca. 20 prosent få lettere symptomer. Hyppigheten, som er individuelt variérende, påvirkes direkte av farten på oppstigningen og av den tid man forblir i den aktuelle høyden.
Ved reiser i for eksempel Nepal og Andesfjellene, med vanlige høyder på 3000 - 4000 meter, er risikoen reell.


Hvorfor og hvordan får man høydesyke?

Når oksygentrykket faller, vil organismen foreta en rekke motreguleringer (åndedrett, puls og hjertets minuttvolum økes, liksom størrelsen og antall på de røde blodlegemene og deres evne til oksygenbinding). Men oksygenmangelen medfører også noen uheldige forhold (økt trykk i lungekretsløpet, endringer i blodets pH-verdier, og dermed forstyrrelser i væske/elektrolytt (salt-) balansen, samt utskilling av væske).
Høydesyke kan oppstå, når man begir seg relativt raskt opp til høyere nivå fra en gitt høyde, og forblir på den nye høyden mer enn godt og vel et døgn uten forutgående, tilstrekkelig akklimatisering.

For de fysisk og fysiologisk interesserte lesere kan følgende sammenhenger anføres:

Høyde over havet Lufttrykk i
bar
O2-trykk i innåndingen O2-trykk i arterieblodet CO2-trykk i blodet Blodets oksygenmetning i
%
0 (=havet) 760 149 94 41 97
2200 m 570 90 ca. 71 32 93
4600 m 425 76 ca. 50 25 86

Hvordan forebygges høydesyke?

Faresignaler ved AMS

 • En mindre sjenerende hodepine, som forsvinner med en til to vanlige hodepinetabletter.
 • Kvalme og generell utilpasshet.
 • Lettere svimmelhet.
 • Et visst søvnbesvær.
Par på fjelltur
 • Man kan oftest tillate seg å bli på høyder under 3000 meter, samt holde seg i ro et par døgn før ytterligere, permanente oppstigninger ved disse symptomene. Ved høyder omkring 3500 meter bør man søke 300 til 500 meter nedover og forbli der i to døgn, før ytterligere, permanente stigninger.
Alvorlige symptomer (ondartet høydesyke)


Ondartet høydesyke:

Dette er betegnelsen for to livsfarlige komplikasjoner ved akutt høydesyke. Begge medfører høy dødelighet, og kan oppstå uten forvarsler alt etter ett til halvannet døgns opphold i 'for stor' høyde (vanligvis over 3500 meter).

1. HAPE, High Altitude Pulmonary Edema (høyde-lungeødem, vann i lungene):

Symptomene er hovedsakelig sterk og tiltagende åndenød, tørr hoste, trykk i brystet, hjertebank og tretthet. Eventuelt høres en surklende lyd ved åndedrett (lungeødem), og lepper, ører og negler kan synes blålige (cyanose = oksygenmangel).

 • Den syke bør straks bringes ned til lavest mulig høyde.
 • Er det mulig, gis oksygen (på nesekateter), eller som CPAP (hvis oksygenbeholder og maske finnes for hånden). CPAP står for continous positive airways pressure.
 • Eller bedre: hyperbar behandling (Gamow-bag).
 • Det gis kalsiumantagonist (Nifedipin-kapsler 10 - 20 mg (hurtigvirkende). Denne må ikke gjentas, men følges opp med langsommere virkende Nifedipin-tabletter 20 mg per sjette. time).
 • Steroid (binyrebarkhormon), for eksempel Dexametason injeksjon 8-12 mg intravenøstv eller intramuskulært.(i en vene eller muskel), fulgt opp med 4 mg hver sjette time.
 • Transporten skal skje sittende på en båre e.l.

2. HACE, High Altitude Cerebral Edema (høyde-hjerneødem, væskeutskillelse i hjernen):

Symptomene er hovedsakelig massiv hovedpine, synsforstyrrelser, lysskyhet, irritabilitet, oppkast, uklarhet og det er vanskelig å oppnå kontakt med pasienten. Det kan evt. også oppstå bevisstløshet og kramper.

 • Den syke bør straks bringes ned til lavest mulig høyde.
 • Det gis oksygen (CPAP), eller langt bedre: hyperbar behandling (Gamow-bag).
 • Binyrebarkhormon, for eksempel Dexametason injeksjon 8-12 mg intravenøsteller intramuskulært (i en vene eller muskel), fulgt opp med 4 mg hver sjette time.
 • Transporten skal skje i stabilt sideleie, for å unngå at eventuelt oppkast kommer ned i lungene.

Hvem bør overhodet ikke utsettes for høydeklima?

Hvem bør være spesielt forsiktige med høydeklima?

Etter et opplegg av Kai Tullin, praktiserende legeOppdatert av: Kristian Sæthre, lege

Sist oppdatert: 02.04.2007