Astma

Hva er astma?

Illustrasjon:

Astma er en kronisk lidelse med gjentatte anfall av pustevansker, hoste og kortpustethet.

Det er snakk om en irritasjonstilstand som utløser en overaktivitet og krampe i luftveienes ringformede muskler, samt en hevelse av luftveienes innvendige slimhinne, med økning i utskillelsen av sekret fra lungene (slim). Dette gjør at de mindre luftveiene (bronkiene) blir trangere. Luftens passasje til og fra lungene reduseres eller hindres.

Astma rammer alle aldersgrupper, men 50 % av tilfellene rammer barn under 10 år (flest gutter). Når voksne får astma skjer det hyppigere hos kvinner enn menn.

Hvorfor får man astma?

Astma kan forårsakes direkte av stoffer som kommer utenfra eller av at kroppen reagerer uhensiktsmessig på forskjellige faktorer.

Typisk oppdeler man de provoserende faktorer i to grupper.

Uspesifikke faktorer:

Alle astmapasienter påvirkes av en lang rekke ting som man kan kalde irritanter. Denne listen omfatter blant annet: anstrengelse, kulde, tobakksrøyk, lukter og forurensning.

Spesifikke faktorer:

Pollen, støv, dyrehår, mugg og noen matvarer som man kan reagere allergisk på (allergener).

I tillegg kan følgende faktorer føre til astma: Lungebetennelse enten pga. virus eller bakterier. Kjemikaliedamper og andre stoffer på arbeidsplassen.

Hva kan utløse akutte anfall?

Hvordan oppleves astma?

Hva er faresignalene ved alvorlige anfall?

Hva kan man selv gjøre?

Hvordan stiller legen diagnosen astma

Diagnosen stilles ved hjelp av en undersøkelse av lungefunksjonen. Ut over dette kan legen velge å ta noen hudprøver og undersøke for allergi, vanligvis ved hudprøver.

Mosjon

Fortsett med å være aktiv. Hvis du får anfall i forbindelse med kraftig aktivitet, kan det være en god ide å ta medisin som virker utvidende på luftveiene før du går i gang. Svømming er nok den beste formen for mosjon for astmapasienter, men det viktigste er at du fortsatt holder deg i aktivitet.

Hvordan er prognosen?


Relevante artikler