Snorking og obstruktiv søvnapné

Hva er snorking?

Snorking er lyder fra den bløte ganen, drøvelen, tungen og andre deler av de øvreluftveiene som kan vibrere. Snorking er hyppigst hos menn,
spesielt middelaldrende, eldre og overvektige.

Mer enn 50 prosent avvoksne mennesker snorker. Mens mange menn begynner å snorke i ungdommen, begynner langt de fleste av snorkende kvinner å få dette problemet i overgangsalderen.Dette kan være til sjenanse for ektefelle og familie som ofte holdes våken av støyen.

Løsningen har i mange tilfeller vært ørepropper eller å sove på hvert sitt rom.

Hva er obstruktiv søvnapné syndrom (OSAS)?

Apne kommer fra gresk og betyr "ingen luft", obstruktiv betyr hindring. i praksis betyr dette at de øvre luftveiene, spesielt de bløteste strukturene i svelget har en tilbøyelighet til å klappe sammen og derved stenge av for luftstrømmen til lungene når vi trekker pusten under søvn.Oksygeninnholdet i blodet synker, pulsen stiger og kroppen settes i alarmberedskap. Dette medfører økt muskelaktivitet for å få sugd nok luft ned i lungene, gir hyppige oppvåkningersamt fysisk og psykisk tretthet.

Tretthet er sammen med snorking og pustestopp kardinalsymptomene på OSAS. Omkring 3 prosent av voksne mennesker har OSAS, og der er nesten 20 ganger så hyppige trafikkulykker blandt snorkere sammenlignet med andre.

Hvorfor snorker man?

Når musklene i svelget slapper av under søvn, har strukturene i svelget (gane, drøvel, tunge etc. ) en tendens til å bli trukket innover mot luftveisåpningen av suget som lungene lager når luften trekkes ned under innpusting.

Økt tretthet, alkoholinntak og visse typer avslappende medikamenter (sovetabletter, noen typer allergi-medisiner (antihistaminer) og nervetabletter) forsterker denne tendensen og bør om mulig unngås.

Spesielt hos barn er store mandler og polypper årsak til pusteproblem under søvn, noe som igjen er medvirkende til at fjerning av disse strukturene er den hyppigste operasjon som utføres på barn.

Overbitt eller liten underkjeve kan medføre at tungen lettere faller bakover i svelget og tetter til under søvn, spesielt hvis man sover på ryggen. Tett nese vanskeliggjør også innpusting, og medfører økt undertrykk og sammenklappingstendens. Dette kan f.eks. ses ved skjev neseskillevegg, forkjølelse og polypper.

Hos overvektige vil økt mengde fettvev føre til at de øvre luftveiene blir trangere.

Hva er symptomene på OSAS?

Det familie og venner opplever som mest plagsomt er kraftig snorking som ofte har utviklet seg og blitt voldsommere gjennom mange år. Ofte medfører det at ektefellene velger å sove på hvert sitt rom.

Mest skremmende er imidlertid pustestoppene, som hos enkelte kan vare opp til et minutt og kan opptre mange ganger i timen. OSAS-pasienter betegnes som følge av dette ofte som rastløse, svettende og urolig under søvnOm morgenen føler man seg lite uthvilt, er trett og uopplagt hele dagen. Enkelte sovner på møter, på kino, under måltider og bilkjøring. Andre tror gjerne at man er doven eller deprimert.

Mange av pasientene er plaget med hodepine og munntørrhet, særlig om morgenen.

Hva er faresignalene?

Hva kan man selv gjøre?

Hvordan stiller legen diagnosen?

Legen lytter til en beskrivelse av symptomene, som ofte er typiske:

  1. Snorking
  2. Pustepauser om natten
  3. Tretthet om dagen

De fleste henvises til en øre-nese-hals lege for å få vurdert om det foreligger spesielle forhold som gir nedsatt nese-svelg passasje. Søvnen undersøkes ved helnattsregistrering, enten innlagt over natten isykehus eller med utlånt utstyr i hjemmet.

I tillegg til antall og varighet av pustestopp, oksygenopptak til blodet, hjerteaktivitet og sovestilling, kan man med det mest avanserte utstyret også finne ut hvor i svelget det er trangest. Dette er av betydning hvis man velger operasjon som behandlingsform. Noen steder måles også søvndybden.

Hvordan er prognosen?

Dersom en går ned i vekt er muligheten tilstede for at plagene forsvinner. Ellers er det sjelden sykdommen forsvinner av seg selv.

Hvordan behandles snorking og OSAS?

CPAP-behandling:

Ved mange pustestopp anbefales behandling med en maskin (CPAP-maskin) som blåser luft inn gjennom nesen når man sover. Navnet CPAP står for Continuous Positive Airway Pressure og beskriver det som skjer, nemlig at det oppnås et vedvarende lite overtrykk i luftveiene, noe som holder svelget åpent. Mange er svært godt hjulpet og snorking, pustestopp og tretthet forsvinner etter kort tids bruk. Behandlingen er imidlertid årelang fordi sykdommen ikke helbredes av CPAP.

Vektnedgang

Å slanke seg virker i en del tilfeller.

Kirurgisk behandling

Barn helbredes nesten alltid når mandler og polypper fjernes. Korreksjon av en skjev neseskillevegg kan hjelpe i enkelte tilfelle. En spesiell operasjonstype som er utviklet fordenne sykdommen heter UPPP, og står for drøvel- gane- og svelg- plastikk (Uvulo-Palato-Pharyngo-Plasty).

Med denne operasjonen tilstrebes det å utvide svelget der man har påvist trange partier. Resultatene har vært svært varierende, og det er derfor viktig at spesialister med kompetanse og interesse benyttes. I de senere år er det utviklet en rekke nye og forbedrede metoder både til behandling og diagnostikk, noe som ser ut til å kunne forbedre behandlingsresultatene, spesielt på lang sikt.

Tannskinner hjelper henimot halvparten av pasientene, men mange har problem med å bruke disse på lang sikt.

Skrevet av Magne Tvinnereim, overlege, dr.med. etter et opplegg av Christian E. Faber, lege. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler