Den første tann

Når kommer den første tannen?

Det er stor forskjell på når barn får sin første tann. Noen barn er tilsynelatende født med tenner, andre får først tenner i 1-års alderen. Det er ingen fordel at barn får tenner tidlig - kanskje tvert i mot! De første tennene viser seg oftest i undermunnen som en eller to fortenner. Vanligvis skjer dette når barnet er 5-7 måneder gammelt.

Hvorfor blir barnet så følsomt ved tannfrembruddet?

Ved tannfrembrudd vil en del barn få lett feber, bli irritable og få problemer med å sove. Det er imidlertid usikkert om dette skyldes selve tannfrembruddet eller en av de mange infeksjonene som alle barn skal igjennom.

Perioden med tannfrembrudd faller sammen med en periode der barna kommer mer i kontakt med andre barn og omverdenen generelt. Derfor øker også risikoen for å få infeksjoner og dermed feber.

Det er vanlig at gommene klør og er ømme i perioden med tannfrembrudd, derfor kan barnet tygge oftere på leketøy og sikle mer.

Gode råd

Etter et opplegg av Per Grinsted, lege. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler