Fakta om niacin

Generelt omniacin

Niacin er et vitamin i B-gruppen og en fellesbetegnelse for nicotinamid og nicotinsyre.

En av de 20 aminosyrene som protein består av, heter tryptofan. Dette kan kroppen bruke til å danne niacin hvis det ikke tilføres tilstrekkelig i kosten.

Man kan dekke sitt niacinbehov dersom man spiser tilstrekkelige mengder protein.

Hva bruker kroppenniacin til?

Nikotinsyre og nikotinamid inngår i to viktige co-enzymer i energistoffskiftet i alle kroppens celler. Disse co-enzymer (flavinadenindinukleotid og flavinmononukleotid) deltar i omsetningen av glukose, aminosyrer og fett. I tillegg er de viktige for energiomsetningen og oppbygningen av nye kjemiske forbindelser.

Hvor finnes niacin i kosten?

Proteinholdige matvarer

Niacin finnes i proteinholdige matvarer, bortsett fra melk og egg. Kjøtt, fisk, fugl og helkornsprodukter er gode kilder.

Kroppen kan omdanne tryptofan-delen i melke- og eggeproteinet til niacin og dermed kompensere for eventuell mangel.

Hva betyr "NE" eller "niacinekvivalenter"?

På innpakningen til glass og pakker med vitaminpiller, står der ofte NE eller niacinekvivalenter i stedet for milligram. Det skyldes at man noen ganger regner innholdet av aminosyren tryptophan om til en tilsvarende mengde niacin siden tryptophan omdannes til niacin i kroppen. Her regner man som regel med at 60 milligram tryptophan svarer til en milligram niacin.

Hvor mye niacin har jeg bruk for?

Siden niacin inngår i energistoffskiftet avhenger det daglige behovet av hvor mye energi man bruker. Man kan regne behovet sitt ut på følgende måte:

Hva øker risikoen for niacinmangel?

Risikoen er øket ved

Den arvelige og sjeldne sykdommen Hartnups sykdom, medfører at en rekke aminosyrer utskilles i urinen. En av disse er tryptophan, som kan brukes til å danne niacin. Når aminosyren forsvinner, mister man altså en kilde til niacin-vitaminet og det gir samme symptomer som sykdommen pellagra (nedenfor).

Karcinoid syndromer en annen svært sjelden sykdom som forårsaker niacin-mangel. Den er resultatet av en kreftsvulst som forbruker store mengder tryptophan, som kroppen egentlig skal bruke til å danne niacin. Symptomene på denne formen for kreft er blant annet diaré, magesmerter, rødhet i huden og pustebesvær.

Lengre tids bruk av en rekke legemidler kan gi niacinmangel:

Hva er symptomene på niacinmangel?

Sykdommen Pellagra er et symptom på niacinmangel.

I land hvor befolkningen lever av svært ensidig kost, spesielt de land hvor det spises mye mais, ses ofte sykdommen pellagra. Dette henger sammen med at niacin i mais er svært vanskelig å ta opp i mage-tarmkanalen. Pellagra gir følgende symptomer:

Diaré og hudforandringer som ligner solforbrenning (pellagra er opprinnelig italiensk og betyr "ru hud"). Ved stor mangel kan det utvikles depressive, psykotiske tilstander med hallusinasjoner.

Er sykdommen svært fremskreden kan den medføre demens og ekstrem avmagring. Hvis denne tilstanden ikke behandles, medfører den døden pga. hjertesvikt.

Niacinmangel ses nesten aldri i Norge

Hvordan behandles niacinmangel?

Er det noe jeg skal være oppmerksom på hvis jeg er gravid?

Gravide kvinner bør ikke innta store doser niacin

Du bør ikke ta store doser niacin hvis du er gravid, da det kan fremkalle misdannelser hos fosteret. Det er ikke fare for overdosering ved inntak av vanlig mat, kun ved større tilskudd av vitaminet.

Hva er symptomene på overdosering av niacin?

Skrevet av Berit Falk Dracup, klinisk ernæringsfysiolog.


Relevante artikler