Reise med barn

Av Kai Tullin, praktiserende lege

Å reise med barn kan gi mange gode og positive reiseopplevelser. Barn skaper trygget, nysgjerrighet og vil mange ganger gi god kontakt med lokalbefolkningen på stedet man befinner seg. Men barn er ikke å betrakte som små voksne, og det krever god planlegging før man tar barn med ut i den store verden. Grunnleggende må man skille mellom to vidt forskjellige situasjoner:
  • Feriereiser, - der reisemålet, etter min mening, ubetinget bør velges på barnas premisser.
  • Utstasjonering eller nødvendige langtidsreiser, hvor barnas optimale krav og sikkerhet ofte må nedprioriteres.

strandbarn

rød pil Noen generelle betraktninger

Umiddelbart vil man anta at spedbarnet løper den største risiko, - men slik er det ikke. Spedbarnet er mest påvirkelig av ytre faktorer som sol, varme, kulde, mangel på væske og infeksjonssykdommer. Men spedbarnet vil også være godt overvåket, beskyttet og samtidig ammes. Barn som ammes unnslipper de typiske infeksjoner som smitter gjennom føde- og drikkevarer (reisediaré). Likevel er sped- og småbarn utsatt for et utall av infeksjonssykdommer som ikke smitter gjennom væske og føde (f.eks. dråpeinfeksjoner), idet deres immunforsvar generelt er dårlig utviklet.

De litt større barna, fra 3 -10 års alderen, løper en større risiko, ikke minst på grunn av deres nysgjerrighet og trang til å utforske "farlige ting", - og samtidige manglende erfaring og viten. Derfor stiger risikoen når det gjelder skader, gå seg bort, trafikk- og drukningsulykker.

rød pil Planlegging og reiseforberedelser

rød pil Typiske "reiseproblemer"

Reisesyke::

Spedbarn viser svært sjelden symptomer på reisesyke, men problemet er mer vanlig blant barn mellom 2 og 10 år. Især ved bil- og busstransport er problemet stort, men også på båter, tog og fly kan tilstanden oppstå. Dersom det er mulig kan det være en fordel å ordne en liggeplass for den "reisesyke", alternativt kan man forsøke å gjøre barnet interessert i omgivelsene - helst til langsomt endrende fiks-punkter i horisonten. En passende luftsirkulasjon er likeledes viktig. Røyk og trange omgivelser øker risikoen.

Man kan forsikre seg mot reisesyke med medisiner. Forsikre deg om at medisinen passer for barn.

Feber:
Temperaturforhøyelse er nok det mest alminnelige problem, - hjemme - som på reiser. Såfremt andre årsaker som f.eks. heteslag kan utelukkes, - vil feber ofte skyldes en infeksjon (oftest med virus eller bakterier).
Feberen i seg selv er ikke et absolutt uttrykk for sykdommens alvor, - langt viktigere er allmenntilstanden og hvor lett barnet er å få kontakt med: Et barn med 40,1 °C som ikke har smerter, drikker godt, er interessert i leke sin eller omgivelsene, - er legemessig sett mindre bekymrende enn et barn som 'kun' har 38,9 °C, men virker slapt, uinteressert og kanskje klynker eller gråter konstant.

Ved feber i utlandet gies følgende råd:

Diaré:

Spedbarn, som utelukkende ammes, vil i prinsippet være uten risiko for bakteriell eller viral smitte gjennom føde- og væsketilførslen. Derimot kan morens inntak av visse matvarer (løk, chili m.fl.), samt varme og andre forhold medføre løs mage (hos spedbarnet). Det er viktig å huske på at malaria også kan føre til diaré.
For de litt større barn (som ikke ammer) er årsaken oftest bakteriell infeksjon, som ved 'alminnelig' reisediaré:

Væskemangel:

Sped- og småbarn er særdeles følsomme for væskemangel, en tilstand som lett oppstår i varme omgivelser, ved feber, samt ved oppkast og diaré.

I solen:

Rød- og lyshårete barn bør beskytte seg mot UVB-stråling. I teksten under finner man mange gode råd:

rød pil Ulykker og uhell

Et barn er nysgjerrig og liker å utforske nye ting men erfaringsgrunnlaget mangler. Nedenfor er det gitt noen eksempler på forhold der den voksne må være særlig på vakt.


rød pil Sårskader:

Barn pådrar seg lettere sår enn voksne og det er grunnleggende viktig at alle er fullvaksinert mot stivkrampe (tetanus). Det norske barnevaksinasjonsprogrammet bør være gjennomført svarende til alderen, - og kan eventuelt fremskyndes ved utstasjonering.

Sår- og kuttheling går som regel dårligere i tropiske omgivelser da såret lettere infiseres med 'kjedelige' bakterier. Rensing av sår bør være mer aggressiv på slike reisemål, enn i det kalde 'Nord':

rød pil Insektstikk og -bitt:

Insektstikk og bitt er nærmest å regne som vanlige i varme land og tropene. De fleste er ufarlige men kan medføre hevelse, rødhet og kløe. I sjeldne tilfeller kan stikk- eller bittstedet bli infisert og kreve legebehandling.

Selvbehandling:

rød pil Forholdsregler ved malaria og andre infeksjoner forårsaket av mygg:

Risikoen avhenger av reisemålet - men hvert år krever malaria ca. 2 millioner menneskeliv, - og det finnes ingen 100 prosent sikker forebyggelse mot denne sykdommen. Generelt mener jeg derfor (personlig) at barn ikke bør taes med til malariaområder, bortsett fra i helt spesielle situasjoner. Malaria kan være dødelig for barn og voksne, og overføres ved stikk av Anopheles-myggen -kun av hunn-myggen.

Andre alvorlige sykdommer som overføres av mygg er: Gulfeber (finnes vaksine), japansk hjernehinnebetennelse (finnes vaksine), denguefeber (finnes ikke vaksine). Den viktigste måten å unngå disse sykdommene på er å unngå myggstikk:

rød pil Forslag til et reiseapotek for barn:

Innholdet i et reiseapotek avhenger selvsagt av hva slags reise det dreier seg om. Bærer det av gårde til et "typisk" ferieparadis eller skal dere på en langtidsreise under primitive forhold.

Resepter, doserings- og brukerveiledning for de overnevnte forslag bør skaffes i god tid før avreisen. Ta kontakt med din egen lege eller vaksinasjonsklinikk.
Har barnet ditt vært syk under reisen og derfor blitt undersøkt av en lege, bør barnet prinsipielt revurderes av en lege etter hjemkomsten. Likeså bør alle selvbehandlinger også revurderes av en lege etter reisen.

Les mer om reiseapotek her.

rød pil Vaksinasjoner og forebyggelse:

Det finnes en rekke supplerende vaksiner som kan taes forut for en utenlandsreise. Ta kontakt med legen din eller nærmeste vaksinasjonsklinikk for informasjon. Klikk her for en oversikt over hvilke vaksiner som anbefales for reiser til de ulike land.Oppdatert av: Kristian Sæthre, lege

Sist oppdatert: 02.04.2007