Skogflått

Hvorfor er det viktig å fjerne skogflått?

Når man har en skogflått sittende på kroppen vil den ofte ikke sjenere eller gjøre vondt. Men det er viktig å fjerne den. I enkelte av disse dyrene er det en mikroorganisme (borrelia burgdoferi) som kan gi en sykdom som kalles borreliose eller lymes sykdom. Jo før man fjerner skogflåtten desto mindre er risikoen for at man får sykdommen.

Hva er en skogflått?

En skogflått er en liten blodsugende midd. Den lever normalt av å suge blod fra større dyr som hjort, men den kan også sette seg på mennesker.

Hvordan skal jeg fjerne skogflåtten?

Skogflåtten sitter fast med hodet nede i huden. Herfra suger den, og etter hvert fyller flåtten sin store bakkropp med blod. Når man skal fjerne den skal man ha hele skogflåtten ut.

Det er ikke så smart å bruke grovere metoder (avbrenning eller diverse kjemikalier) - man kan risikere å lage mer skade enn nytte. Det er ikke dokumentert forskjell mellom forskjellige metoder for å fjerne flåtten og risikoen for å få borreliose.

Derimot er det bevist at jo lengre flåtten blir sittende desto større er risikoen for at du blir syk.

Hva skal jeg gjøre hvis hodet blir sittende?

Hvis hodet blir sittende risikerer man å få en infeksjon med andre mikroorganismer, på samme måte som man kan få infeksjon på grunn av en flis i fingeren. En slik infeksjon har ikke noe med borreliose å gjøre, men kan likevel være farlig eller ubehagelig.

Det er derfor viktig at skogflåttens hode blir fjernet. Man bør kontakte legen for å få det fjernet hvis man ikke selv klarer det.

Skal jeg få penicillin, hvis jeg er blitt bitt av en skogflått?

Hvis man er blitt bitt av en skogflått og deretter har fjernet den, er risikoen for at utvikle borreliose så liten at der ikke er grunn til behandling med antibiotika som forebyggende behandling. Derimot er det viktig å holde øye med symptomer på borreliose, spesielt en rød flekk omkring det stedet hvor skogflåtten satt. Typisk er dette en flekk som gradvis blir større, og etter hvert kommer det et blekt område i midten (erythema migrans). Dette vil ofte vise seg mellom 3 og 30 dager etter at man ble bitt. Får man mistanke om sykdommen skal man kontakte legen.

Etter et opplegg av Carl J. Brandt, lege.


Relevante artikler