Førstehjelp ved forbrenning

Forbrenning er en skade i huden som følge av varmepåvirkning. Varmekilden kan være åpen ild, varme væsker, varme gjenstander, kjemikalier, sol eller elektrisk strøm. Forbrenningens alvorlighetsgrad avhenger i stor grad av størrelsen på hudområdet som er forbrent og skadens dybde (overflatisk eller dyp skade). Brannskader fører ofte til store vevsødeleggelser.

Størrelsen på håndflaten til et barn tilsvarer omtrent en prosent av kroppsoverflaten. Brannskader hos barn som er større enn ti prosent, regnes alltid for å være alvorlige.

Ved overflatiske forbrenninger vil hudområdene bli røde og blemmer kan utvikles. Ved dype forbrenninger vil huden og underliggende strukturer være så skadet at de forsvinner helt.

Symptomer ved forbrenning

Brannskader deles vanligvis i tre grupper etter hvor dypt skaden rammer huden.

1. grads forbrenning eller epidermal skade

2. grads forbrenning eller delhudskade:

3. grads forbrenning eller fullhudskade:

Førstehjelp ved overflatisk forbrenning

(Foto: PhotoDisc)
Barn kan lett få 1. grads forbrenning av sterk sol. Det er viktig at foreldre gjør sitt til å forhindre dette. Bruk solkrem med høy faktor! (Foto: PhotoDisc).

Den viktigste behandlingen du kan gjøre hjemme er å kjøle ned det skadede området så raskt som mulig. Dette er svært viktig for å hindre at skaden forverres og for å lindre smerten.

Førstehjelp ved dype skader eller forbrenninger som rammer store områder eller som er forårsaket av elektrisitet:

Strømskader

Den vanligste formen for strømskader hos barn er lavvoltspenning fra stikkontakter hjemme. Langvarig strømpåvirkning kan føre til hjerterytmeforstyrrelse, kramper eller forbigående lammelser, brannskade eller pustestans med bevisstløshet.

Hva gjør jeg?

Brannskader i ansiktet

Skal jeg kontakte lege?

Hva kan lege gjøre?

Hva kan jeg gjøre for å forhindre forbrenninger?

Skrevet av Ansgar Berg, dr.med. pediatri. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler