Kiropraktikk

Hva er kiropraktikk?

Ordet kiropraktikk er av gresk opprinnelse og betyr "å utføre med hendene". Den viktigste delen av kiropraktorens behandlingsmetoder er dermed nevnt, nemlig den manuelle behandlingen av kroppens ledd og muskler. Kiropraktisk behandling har vært kjent i flere tusen år. Allerede på malerier fra det gamle Egypt og oldtidens Hellas kan vi se at man kjente til den behandlingen vi i dag kaller kiropraktikk. Den moderne kiropraktikken ble imidlertid først grunnlagt i 1895 av amerikaneren Daniel David Palmer.

I dag er kiropraktorer spesielt utdannet i å behandle kroppens muskler og ledd med hendene.

Hva foregår hos en kiropraktor?

For å kunne planlegge behandlingen vil du alltid bli grundig undersøkt. Ut fra undersøkelsen avgjøres det om du trenger kiropraktisk behandling. Undersøkelsen vil også hjelpe kiropraktoren til å stille en så presis diagnose som mulig.

Kiropraktor og pasient snakker sammen innledningsvis og pasienten forteller om sitt problem. Kiropraktoren stiller supplerende spørsmål for å få et så nøyaktig bilde av problemet som mulig. Pasienten kan for eksempel bli spurt om arbeidsforhold, tidligere sykdommer, operasjoner og medisinforbruk, og i tillegg få generelle spørsmål om livsstil.

Før undersøkelsen vil pasienten bli bedt om å kle mer eller mindre av seg. Kiropraktoren kikker nemlig på hele kroppen til pasienten. Man får ofte tatt blodtrykk og puls og hvis det er relevant kan kiropraktoren også lytte til hjerte og lunger eller utføre andre undersøkelser. Området hvor pasienten har problemer vil bli undersøkt detaljert, for eksempel ved hjelp av ortopediske og neurologiske prøver og ved å teste ledd- og muskelfunksjonen.

Det kan også være nødvendig å ta et røntgenbilde før behandlingen settes i verk.

Hva er kiropraktisk behandling?

Behandling hos en kiropraktor er for det meste smertefri og, i motsetning til hva mange tror, helt udramatisk. Kiropraktoren vil velge den mest hensiktsmessige behandlingen ut fra det problemet pasienten har.

Manipulasjonsbehandling

Ordet "manipulasjon" har mange betydninger i det norske språket. Og er også navnet på kiropraktorens viktigste behandlingsteknikk. Kiropraktoren kan hjelpe et ledd i kroppen til å bli bøyd litt lengre enn man er i stand til ved egen hjelp. Dermed fjernes det vakuumet som er i de fleste ledd i kroppen. Når man gjør dette, dannes det små gassbobler i leddvæsken. Ved manipulasjonsbehandling hører man nesten alltid et lite "knekk". Lyden skyldes ikke at knoklene skurrer mot hverandre eller at noe rives over. Den skyldes noe så udramatisk som luftbobler. Behandlingen har til formål å normalisere leddenes og musklenes funksjonsevne samt å lindre eller fjerne smerte. Kort sagt er målet at pasienten blir fri for de problemene som er til sjenanse eller gjør vondt.

Massasje

Kiropraktoren behandler også bløtdelene, det vil si muskler og sener. Det kan for eksempel gjøres ved forskjellige former for massasje og utspenning.

Trening

En viktig del av den kiropraktiske behandlingen er å lære pasienten selv å passe på kroppen sin. Det kan for eksempel være i form av hjemmeøvelser. Nyere forskning viser imidlertid at spesialtrening under veiledning av utdannet personale er ytterst verdifullt, spesielt for pasienter med langvarige rygg- og nakkesmerter. Derfor inngår denne formen for trening nå hos mange kiropraktorer som en del av de behandlingstilbudene som kommer i tillegg til den manuelle behandlingen.

Forebyggelse

Når pasienten er kvitt problemet sitt er forebyggelsen av lignende eller andre problemer i fremtiden det viktigste målet. Å snakke med pasienten om hvilke belastninger kroppen blir utsatt for i hverdagen er derfor viktig. Det kan være nødvendig at kiropraktoren tar kontakt med arbeidsplassen, treningssenteret eller sosiale myndigheter. Det kan også være nødvendig at pasienten må ta i bruk ulike hjelpemidler.

Hva behandler en kiropraktor?

De fleste pasientene hos en kiropraktor har smerter i rygg og nakke. Å ha dårlig funksjon i kroppens muskler og ledd kan imidlertid påvirke pasienten på mange måter utover smerte og stivhet i rygg og nakke. Det kan for eksempel føre til spenningshodepine, isjias, bryst- eller magesmerter. Disse fenomenene skyldes at pasientens nervesystem blir påvirket. Man vet derfor at dårlig fungerende ledd og muskler kan gi problemer helt andre steder enn der problemet sitter. Dette kaller man for "henviste smerter". Kiropraktoren behandler også problemer i for eksempel skuldre, albuer, hofter, knær og føtter. I tillegg utgjør spedbarn som gråter veldig mye en betydelig gruppe av pasientene, men dette er vel også den mest omdiskuterte behandlingen.

Det foregår en undersøkelse ved barneklinikken i Bergen der man prøver å kartlegge effekten av kiropraktisk behandling på spedbarnkolikk. Undersøkelsen foregår slik at foreldrene ikke vet om barnet deres har fått kiropraktikk eller annen behandling. Undersøkelsen er ikke avsluttet enda.

Hvilken utdanning har en kiropraktor?

Tidligere reiste de fleste til England og USA for å utdanne seg til kiropraktor. I dag finnes det en felles nordisk kiropraktorutdannelse på Odense Universitet i Danmark. Her er det egne kvoter for nordmenn som ønsker å studere kiropraktikk. Utdanningen varer i 5 år og fører frem til en kandidatgrad. Deretter skal kiropraktoren i 1 års turnustjeneste på en klinikk før han eller hun kan oppnå autorisasjon fra departementet. Det tar altså 6 år å bli kiropraktor.

Hvor utbredt er kiropraktikk?

Det finnes ca 240 kiropraktorer i Norge og det antas at en kiropraktor utfører ca 5000 - 6000 behandlinger i året (Tall fra år 2000). Det betyr at kiropraktorer i Norge til sammen utfører ca 80.000 - 90.000 behandlinger per år.

Skrevet av Satya Pal Sharma, spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin


Relevante artikler