Nakkesmerter

Hva er nakkesmerter?

Nakkesmerter er definert som smerter eller ubehag lokalisert i området mellom undersiden av kraniet og den øverste delen av skulderpartiet.

Nakkesmerter er et meget alminnelig symptom i befolkningen. Det forekommer i større grad blant kvinner enn blant menn. På et gitt tidspunkt vil omkring 13 % av befolkningen ha vondt i nakken. Omtrent halvparten av oss har hatt eller vil få vondt i nakken en eller annen gang i livet.

Hvorfor får man nakkesmerter?

Det er nesten umulig å peke på en spesifikk årsak til nakkesmerter. Smertene kalles derfor uspesifikke eller funksjonsbetingede. Det er mange teorier om hvorfor så mange får vondt i nakken, men så langt er det få vitenskapelige bevis.

Noen ganger kan man peke på en bestemt hendelse som har forårsaket smerten, f. eks. en plutselig rask bevegelse i kombinasjon av rotasjon og skråbøyning til siden eller bakover. Årsaken er omdiskutert. Legene vil nok peke på skiveforskyvning (protrusjon) som årsak, men fra andre hold nevnes det låsing i fasettleddene eller bueleddene. Den vanligste årsaken til akutt nakkesmerte ser ut til å være sovestillingen. En våkner da ofte med stiv nakke. En ubekvem stilling om natten har fått skiven til å pose ut og dermed gitt låsing i en stilling.

Mye tyder imidlertid på at både fysiske og psykiske livsstils- og arbeidsfaktorer spiller inn.

Hoveddelen av nakkepasientene må derfor innfinne seg med at det ikke kan pekes på en spesifikk årsak til nettopp deres problem.

I enkelte tilfeller er det likevel mulig å stille en rimelig presis diagnose. Det kan dreie seg om pasienter med discusprolaps, benskjørhet (osteoporose), meget skjev rygg (skoliose) eller for eksempel ved infeksjoner i båndskivene i nakken (diskitt). I tillegg kan trafikkuhell resultere i nakkesmerter (whiplash).

Hvordan oppleves nakkesmerter?

Faresignaler

Hvis du sammen med nakkesmertene føler utilpasshet, har feber eller vanskelig for å svelge eller hvis du får nedsatt kraft i en eller begge armer skal du kontakte lege eller kiropraktor.

Hva kan man selv gjøre?

Hvordan stiller legen/kiropraktoren diagnosen?

For det meste kan et nakkeproblem diagnostiseres ut fra en samtale mellom pasient og behandler kombinert med en grundig undersøkelse. Her vil legen/kiropraktoren teste nakkens bevegelighet, utføre ortopediske prøver, kontrollere om det er nerver i klem, teste musklene i nakken og med hendene kontrollere bevegeligheten av ryggsøylens ledd i nakken.

Det kan være nødvendig med supplerende undersøkelser i form av røntgenbilder, skanning eller blodprøver for å kunne stille en presis diagnose.

Mosjon

Man vet med sikkerhet at folk med smerter i nakken har nedsatt utholdenhet i nakkemuskulaturen. Hvis man vil forebygge nakkesmerter kan man følge et øvelsesprogram for nakken som inkluderer tøyningsøvelser. man bør unngå roterende bevegelser på nakken som ofte utføres i gruppetrening.

Hvordan er prognosen?

Fremtidsutsiktene er gode så lenge du forblir aktiv og eventuelt får tidlig og effektiv behandling.

Hvordan behandles nakkesmerter?

Det er viktig å vite at akutte nakkesmerter godt kan forsvinne uten behandling. Innledningsvis kan du imidlertid gjerne behandle med is som tidligere nevnt.

Disse tre behandlingsmuligheter kom like godt ut i en større vitenskapelig undersøkelse når man målte pasientenes opplevelse av bedring, pasientenes smerte, medisinforbruk og bedringen av hverdagsfunksjoner.

Skrevet av Satya Sal Sharma, spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin, etter et opplegg av Henrik Wulff Christensen, Lege, Kiropraktor og Jan Hartvigsen, Kiropraktor. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler