Hodebunnssopp (Tinea capitis)

Hva er hodebunnssopp?

Hodebunnssopp skyldes en infeksjon av hodebunnen med hudsopper (dermatofytter). Hudsopper deles inn i tre grupper etter deres foretrukne vert: jord (geofile), dyr (zoofile) og mennesker (antropofile). De soppene som forårsaker hodebunnssopp er især artene Microsporum canis og Tricophyton verrucosum. Disse soppene er zoofile.

Den vitenskapelige betegnelsen for hodebunnssopp er Tinea capitis (capitis betyr på hodet), eller Dermatophytosis capitis.

Hvordan får man hodebunnssopp?

Hodebunnssopp sees nesten utelukkende hos barn. Det er muligvis voksne menneskers rikelige talgproduksjon som har en hemmende effekt på soppens vekst.

I de fleste tilfellene overføres smitten fra dyr (hunder, katter, kalver, hamstere og marsvin). De fleste pattedyr har en eller annen hudsopp og mange ganger lever dyret og soppen i fredelig sameksistens uten at dyret har symptomer. Soppen kan likevel smitte til mennesket.

Hva er tegnene på hodebunnssopp?

Det finnes to varianter av hodebunnssopp:

Huden flasser eventuelt lett og det er ingen eller kun lett irritasjon.

Sammen med forandringene i hårbunnen kan det dessuten finnes ringformede utslett ( ringormer) i ansiktet eller på kroppen.

Noen ganger dannes det også en byll (kerion) som er væskende og materiefylt.

Som ved den andre varianten er hårene typisk skadet eller flekkvis helt borte.

Forandringen blir ofte infisert med hudbakterier(stafylokokker) og lymfeknutene i nakken og på halsen kan få hevelse og bli ømme.

I sjeldne tilfeller kan det forekomme feber.

Hvem er spesielt utsatt?

Barn som har nærkontakt med dyr.

Gode råd

Det er vanskelig å unngå hudsopp siden de finnes overalt i omgivelsene. Man kan imidlertid unngå at barna leker med dyr som har runde, flassende flekker på kroppen.

Hvordan stiller legen diagnosen?

Mange andre hudlidelser kan se ut på samme måte men kreve en helt annen behandling. Derfor er det viktig at legen ikke bare stoler på blikket, men også foretar noen videre undersøkelser.

Det kan tas soppavskrap til mikroskopi og dyrkning. Noen sopper fluorescerer når de lyses på med ultrafiolett lys (Wood-light).

Disse undersøkelsene vil foregå hos en hudlege.

Hvordan er prognosen?

Det er viktig at behandlingen settes i gang hurtigst mulig for å unngå at soppinfeksjonen sprer seg ytterligere og for å minske smitterisikoen.

Ved kerion - bakterier i hårsekken samtidig med en svulstaktig hevelse og pussekresjon - vil det være risiko for en vedvarende flekkvis skallethet.

Hvordan behandles hodebunnssopp?

Hvilken medisin kan brukes?

Etter et opplegg av Flemming Andersen, lege og Ulla Søderberg, spesialist. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler