Virus og bakterier

Hva er virus?

Virus er mikroorganismer som ikke er i stand til å formere seg alene. De er nødt til å invadere en vertscelle og overta dens maskineri for å kunne lage flere viruspartikler.

Virus består av genetisk materiale (DNA eller RNA) omgitt av en beskyttende proteintype. Den er i stand til å hekte seg fast på celler og deretter trenge inn i dem.

Cellene i våre slimhinner, f.eks. luftveiene er særlig utsatte for virusangrep, fordi de ikke er dekket av beskyttende hud.

Hva er bakterier?

Bakterier er encellede mikroorganismer, som er i stand til å formere seg selvstendig ved deling. Formen er veldig varierende; kuler, staver eller spiraler brukes til å inndele dem i grupper.

Bakterier finnes overalt, både utenpå og inne i vår kropp. De fleste er fullstendig uskadelige, og noen er rett og slett til nytte.

Men enkelte bakterier er i stand til å fremkalle sykdommer, enten fordi de er kommet til feil sted (en tarmbakterie i urinveiene kan gi blærebetennelse), eller fordi de er konstruert til å invadere oss.

Hvordan spres infeksjoner med virus og bakterier?

Hva kan jeg gjøre for å unngå smitte?

Hvordan behandler legen bakterieinfeksjoner?

Bakterieinfeksjoner blir normalt behandlet med et spesifikt antibiotika, dvs. et "giftstoff", som treffer akkurat den bakterien, som har forårsaket din sykdom. For at være sikker på at du får den rette behandling, vil din lege ofte velge å ta en prøve som enten direkte kan påvise bakterien eller evt. etter noen dagers dyrkning på et spesielt substrat viser resultatet.

Hvordan behandler legen virusinfeksjoner?

I motsetning til bakterier har virus ikke noe stoffskifte, og de er derfor ikke i stand til å formere seg før de er integrerte i våre celler. Derfor kan man ikke gi dem "gift" uten også å ramme våre egne celler. Dette er bakgrunnen for at behandlingen av virusinfeksjoner som regel overlates til pasientens eget immunforsvar.

Det kan være vanskelig å akseptere når legen sier, at man har en virusinfeksjon, og at den eneste kur er å la naturen gå sin gang. Når man er syk skal man jo gjerne ha en behandling. Behandlingen ved virusinfeksjoner, som influensa vil som regel være å drikke rikelig, bli hjemme (så man ikke smitter andre) og evt. ta noe smertestillende og febernedsettende medisin.

Det er absolutt ingen grunn til at spille helt. Kontorets helt ender ofte med å smitte resten av kontoret og pådrar seg kanskje en bakterieinfeksjon i tillegg fordi hans slimhinner er ekstra følsomme og mottakelige under virusinfeksjonen.

Heldigvis kan vi vaksinere mot mange virussykdommer, dvs. gi kroppen noen arbeidsredskaper slik at viruset kan nedkjempes hurtigere og mer effektivt. Det utvikles et stigende antall antivirale midler, som f.eks. forhindrer visse virus i å sette seg fast og trenge inn i cellene eller blokkerer virusets formering, så sykdommen faller til ro hurtigere enn normalt. Desverre kan disse midlene bare anvendes på et fåtall av virusene.

Etter et opplegg avFlemming Andersen, lege.


Relevante artikler