Medisin - viktig å vite når du tar medisin

P-piller

Hva er medisin?

Medisin skal godkjennes innen det kan selges i Norge. Til en godkjennelse følger det med en dokumentasjon for virkningen og eventuelle bivirkninger. Dette i motsetning til kosttilskudd og matvarer, som ikke krever noen dokumentasjon. Medisin består ofte av kraftige stoffer, som i feil doser er giftige. Dette er noe man bør ha i bakhodet i omgang med medisin. Noen medisiner krever resept (reseptpliktig), andre kan kjøpes fritt (reseptfri medisin), men selv reseptfri medisin kan være dødelig ved overdosering.

Når skal jeg ta medisinen min?

Medisin skal tas etter forskriftene. For noen medisiner er regelmessig inntak med like intervaller viktig, mens det er viktig med medisinfrie perioder for andre typer. Noen medisiner skal tas til måltidene, andre før. Alt står på bruksanvisningen som følger medisinen.

Kan jeg drikke alkohol når jeg tar medisinen min?

Man kan liste opp tre medisingrupper hvor alkoholinntak må unngås.

Kan jeg kjøre bil etter jeg har tatt medisinen min?

Medisin som kan nedsette evnen til å kjøre bil, er merket med en advarselstrekant. Det dreier seg om beroligende medisin, sterk smertestillende medisin og midler mot allergiske utslett (elveblest (urticaria)). Men annen medisin kan også gjøre deg farlig i trafikken. Generelt skal man være forsiktig med ny medisin. Samtidig skal det anføres at det skal vurderes i samråd med legen om bilkjøring er tilrådelig.

Kan jeg ta flere forskjellige typer medisin samtidig?

Opplys alltid om all medisin du tar når du skal begynne å ta ny medisin.

Hvilke bivirkninger vil jeg få?

Medisin kan ha utilsiktede, uheldige virkninger - såkalte bivirkninger. De fleste er forbigående og ikke alvorlige. De mulige bivirkninger er for øvrig nevnt på selve bruksanvisningen som følger medisinen. Du kan også finne bivirkningene til den medisinen du tar ved å slå opp i NettDoktor.no sitt medisinregister. De fleste får ingen eller kun lette bivirkninger av medisinen de tar. Er der betydelig risiko for alvorlige bivirkninger, bør man ha blitt informert av legen. Man kan ikke på forhånd vite om man vil få bivirkninger. Hvis man får det, skal man snakke med legen om man kan akseptere bivirkningene eller om man skal prøve en annen type medisin.

Etter et opplegg av Uni Jeppesen, lege. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler