Sinnslidelser hos eldre

Hva skjer det med oss når vi blir gamle?

Når man blir eldre går alt litt langsommere. Det gjelder også hjernens funksjon. Gamle mennesker oppfatter, tenker og snakker langsommere enn tidligere i livet. Det er det ikke noe merkelig ved.

Å bli gammel er ikke ensbetydende med at det samtidig utvikles en alderdommens sinnslidelse, men det skjer for noen, og med stigende levealder vil stadig flere av våre gamle rammes av en organisk sinnslidelse.

Når kan de første symptomene vise seg?

Tilstanden benevnes senil demens. Denne tilstanden kan deles inn i undergrupper avhengig av den skaden i hjernen som utløser tilstanden.

Kan demens behandles?

Det er lite helbredelse å spore ved behandling. En del av de psykiske symptomene kan imidlertid avhjelpes noe. Nyere forskning tyder dessuten på at mer effektive behandlingsmuligheter er på trappene.

Kan vi gjøre noe for å hjelpe de demente?

Vi i den yngre garde kan hjelpe de gamle ved å holde dem i aktivitet.

Det dreier seg både om fysisk trening så langt ben og krefter kan klare og om psykisk, intellektuell trening.

På denne måten kan vi sinke utviklingen så de gamle kan holde seg intakte og i sving. Husk at det aldri er for sent å gå igang. Gjenopptrening av tilsynelatende svært demente personer kan fremme prestasjonene med hensyn til orientering, hukommelse og praktiske ferdigheter.

Etter et opplegg av Per Grinsted, lege. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler