Spiseanfall (bulimia nervosa)

Hva er bulimi, spiseanfall?

Bulimi er en spiseforstyrrelse som hyppigst opptrer hos jenter og unge kvinner fra 15-16 års alderen til 20-25 års alderen. Sykdommen er karakterisert ved:

Hvorfor får man sykdommen?

Man kjenner ikke årsaken til at sykdommen oppstår, men mange forskere er enige om at bulimi er i familie med nervøs spisevegring, anoreksi. Man tror at flere faktorer har betydning for forekomsten. Det dreier seg om:

Dette er en tilstand som fortrinnsvis ses i den vestlige delen av verden hvor vi dyrker den slanke og veltrente kroppen (kanskje spesielt kvinner) som ideal, og hvor det er mat nok.

Hvordan oppleves sykdommen?

Det starter ofte med en slankekur fordi en føler seg for tykk og ikke er tilfreds med seg selv og sitt utseende. Man bestemmer seg for å gå på slankekur, spise mindre og unngå fett. I virkeligheten er man svært sulten og ens tanker kommer mer og mer til å kretse omkring mat. Faste blir ofte benyttet for å få gjennomført slankekuren.

En kan holde stand hele dagen for så å bli overmannet av en voldsom spisetrang om kvelden. Dermed settes alt til side for å skaffe seg mat. Man kjøper store mengder, som oftest fet og søt mat (smør, sjokolade og lignende), som tas med hjem og spises i det skjulte. Personen er ikke i stand til å stanse underveis i måltidet, men fortsetter å stappe i seg. En blir fryktelig skamfull og føler seg elendig både psykisk og fysisk. Derfor må det fremkalles brekninger for å bli kvitt maten igjen. Etterpå oppnås en følelse av å være renset.

Farer

Hva kan man selv gjøre?

Hvordan stilles diagnosen?

Hvordan er prognosen

Sykdommen har kun vært kjent siden begynnelsen av 1980-tallet og det spontane sykdomsforløpet er ikke kjent. Av behandlede pasienter blir rundt halvparten frisk, en fjerdedel får det bedre, mens en fjerdedel fortsetter å ha sykdommen.

En del av pasientene med bulimi er preget av impulsiv og selvdestruktiv adferd og det er økt risiko for selvmordsforsøk og selvmord.

Behandling

De fleste kan behandles uten innleggelse. De mest brukte behandlingsformene er psykoterapi og medisiner, enten hver for seg eller sammen. Kombinasjonen av psykoterapi, enten det er gruppeterapi eller individuell terapi, og medisin er den mest virksomme.

Selvhjelps-dagbøker, hvor det registreres spiseanfall, oppkast og andre slankemetoder hver dag er en god støtte.

Ernærings-veiledning er viktig.

Når det er vanskelige psykiatriske tilstander som misbruk eller selvmordstruende adferd tilstede, eller den kroppslige tilstanden er påvirket av de hyppige brekningene, kan innleggelse være nødvendig.

Medisin

Antidepressiva

Etter et opplegg av René Støvring, lege og Kirsten Hørder, overlege.


Relevante artikler