Foreningen for flerlinger

Foreldre til flerlinger trenger råd og støtte og det kan de få hos den landsdekkende og frivillige organisasjonen Tvillingforeldre-foreningen (TFF). Foreningen arbeider blant annet for flerlingeforeldres rettigheter, gir ut bladet Tvillingnytt og arrangerer årlig en tvillingfamilie-festival.

Foto: Tine Grüner Larsen
- Vi har faktisk ikke markedsført dette kurset i det hele tatt, men likevel hatt kraftig pågang, sier Ingun Ulven Lie, daglig leder i Tvillingforeldre-foreningen til NettDoktor.no.
(Foto: Tine Grüner Larsen)

TINE GRÜNER LARSEN
NettDoktor.no

Nybakte flerlingeforeldre opplever mange gleder, men livet snus samtidig på hodet og foreldrene står foran en helt ny tid med en rekke utfordringer. Det er mye de bør forberede seg til. Daglig leder Ingun Ulven Lie i Tvillingforeldre-foreningen ler når hun forteller at alle de kommende flerlingeforeldrene hun møter på kursene alltid holder på å pusse opp, ominnrede, kjøpe utstyr, kjøpe hus, flytte osv.
Det er blant andre slike praktiske ting som hun og kurslederne tar opp på svangerskapskursene for tvillingforeldre i Oslo og nå også i Bergen.

- Kurset går over tre kvelder og ledes av jordmødre og fysioterapeuter som selv er tvillingforeldre, samt andre erfarne tvillingforeldre.

Den første kvelden tar vi opp praktiske forhold som trygderettigheter, arbeidsfordeling mellom mamma og pappa, amming, hvordan de nybakte foreldrene skal forholde seg til omgivelsene osv. Vi forsøker samtidig å gi foreldrene selvtillit og si at de må prøve seg frem og at de stort sett ikke kan gjøre noe galt.

Amming er som oftest et sentralt problem for tvillingmoren. Det tar tid og er en ekstra belastning, særlig hvis det er eldre søsken (rundt 2-4 år) som plutselig blir oversett. Amming generelt er en stor utfordring og fører gjerne til mange frustrasjoner og søvnproblemer. Ulven Lie anbefaler derfor at tvillingforeldre innfører faste ammerutiner, særlig i større barnefamilier, men understreker samtidig at det ikke er noe fasitsvar her.

Den andre kurskvelden er det fysioterapeuten som har ordet og hun tar opp fysiske forhold som hvile- og arbeidsstillinger i forbindelse med bl.a. stelling, søvn og amming. Tredje kvelden snakker jordmor om vanlig fødsel, fødsel med keisersnitt og forholdene rundt for tidlig fødte. Hun tar også opp hvordan barselen for flerlingeforeldre gjerne forløper.


Svar på alle spørsmål

- Vi har faktisk ikke markedsført dette kurset i det hele tatt, men likevel hatt kraftig pågang, og det skyldes nok at flerlingeforeldre har et stort informasjonsbehov. Spørsmålene surrer etter ”gledes-sjokket” det gjerne er å få meldingen om at man skal bli tvillingeforeldre, og det er få svar å hente i norsk litteratur. Ulven Lie anbefaler imidlertid ”Dobbelt opp!”, en bok som tar for seg alt om tvillinger fra de blir født til de blir voksne. Den er skrevet av Eli Hope Broch, Elizabeth Føllesdal og Ingunn Lindborg.

- Det er viktig med disse kursene fordi det er en helt spesiell situasjon man havner i når man skal ha flere barn samtidig. Det medfører større risiko, flere plager, mer vekt og kvinnene trenger tettere oppfølging. Til forskjell fra vanlige fødselsforberedende kurs er informasjonen på Tvillingforeldre-foreningens kurser tilpasset de kommende flerlingeforeldres særlige situasjon. Her kan de få svar på alle tenkelige spørsmål. Det er f.eks. langt fra alle som vet at de kan sykemeldes fra uke 28, da trygdeetaten godkjenner diagnosen tvillingsvangerskap fra denne uken, eller at de har rett på litt lengre svangerskapspermisjon.

- Vi forbereder også foreldrene ved å fortelle dem hvordan omverdenen sannsynligvis reagerer -alle, også fremmede, vil gi gode råd. Foreldrene møter et byråkrati og det er langt fra selvskrevet at alle får tilbud om hjelp. Vi ønsker å oppmuntre dem til å takle utfordringene. Vi råder også foreldrene til å bygge opp et nettverk av trillepiker, naboer, familie og gode venner, og lære seg til å be om hjelp og alltid si ”ja takk” hvis noen tilbyr hjelp. Foreldrene bør også ta høyde for større søsken og lære venner og familie opp til alltid å ta med en gave til dem. Senere må foreldrene tenke på de psykiske følgene med flerlinger som rivalisering mellom barna, avhengighetsforhold og løsrivelsesprosesser.

Til tross for mange utfordringer, er det viktig å få frem at det er mye glede og stolthet knyttet til det å få flerlinger. Det er veldig mye positivt å hente for både foreldrene og flerlingene selv, avslutter Ingun Ulven Lie som selv er tvillingmamma og derfor vet hva hun snakker om.

For interesserte starter de neste kurser henholdsvis 9. november i Bergen og 14. november i Oslo.

Besøk også Tvillingforeldre-foreningens nettside: www.tvilling.no


Relevante artikler