Gode råd ved amming av tvillinger og trillinger

Skrevet av Tine Røgeberg, jordmor

© Malin T. Petterson, 2000
© Malin T. Petterson, 2000
© Malin T. Petterson, 2000

De rådene som gjelder for amming av ett barn, gjelder også for amming av to eller flere. Men
ikke så sjelden bærer et eller flere av barna preg av en tøffere fødsel enn vanlig. Fødselen skjer ofte før termin og barna er gjennomsnittlig litt mindre enn de ville vært hvis de hadde vokst alene i livmoren. Da kan det oppstå en del startvansker:

Den ene eller begge barna trenger kanskje flere dager etter fødselen for å få interesse for brystet. Rett etter fødselen er de kanskje altfor slitne til å suge eller de skriker sint og snur seg vekk fra brystet. Er de svært premature, er problemene enda mer uttalte. Det er viktig å ikke gi opp; støtte og oppmuntring fra de nære omgivelser er helt avgjørende!

Hvor lenge får man bli på barselavdelingen når man har fått flere enn ett barn?

En mor som har født flere enn ett barn på en gang, trenger nesten alltid flere dager med litt ekstra ammehjelp, og får derfor bli lenger på barselavdelingen enn en som har fått ett barn. Målet med oppholdet på barselavdelingen er å bli trygg på stell og mating av de nyfødte. En som har født tvillinger eller trillinger trenger, og har krav på, lengre tid. Hvor mye lengre tid den fødende tilbys, varierer litt fra avdeling til avdeling. Hjelp etter hjemkomst er meget viktig. Planlegg dette i god tid før fødselen.


Er dobbeltamming det beste?

Det kan være vanskelig å få lagt begge barna til brystet samtidig. I begynnelsen vil man trenge erfarne ammehjelpere for å få dette til. Hvis man får det til, er det meget tidsbesparende. Hvis barna må spise en og en får man minimal tid til andre ting, men ingen regel uten unntak.

Det finnes tvillingmødre som foretrekker å legge barna til når de er sultne, en og en av gangen. Uansett anbefales det å lære seg dobbeltamming, slik at man kan det hvis man trenger det når begge barna er sultne samtidig.

Fordeler ved dobbelamming er, foruten at det tar kortere tid, en sterk stimulering både av melkeutdrivningsrefleksen og av melkeproduksjonshormonet prolaktin. Brystene stimuleres til å lage masse melk!

Ammestilling ved tvillingmating:
Sitt rett opp og ned, minst mulig bakoverlent. Armene skal være fri til å holde barna på plass. Man trenger ikke kjøpe en spesiell (og dyr) ammepute til dette formålet. Det er like greit å bygge opp plass til barna ved hjelp av puter eller en dyne rullet sammen og lagt i en halvsirkel rundt mors mage.


Kan tvillingmødre fullamme?  

Ja, til og med trillingmødre kan ha nok melk til alle barna sine i flere måneder, selv om det hører til unntakene. De fleste mødre vil gi barna sine så mye morsmelk de har, og gi resten av maten i form av morsmelktillegg.

Hvis mor har bestemt seg for å amme mest mulig, er det tilrådelig å gi nødvendig tillegg med tutekopp, ikke flaske, for å unngå sugeforvirring. Sugeforvirring er et kinkig problem som kan oppstå når barnet får suge av smokk, fordi sugeteknikken på smokk og på bryst er så forskjellig: Barnet kan vegre seg mot å ta brystet etter å ha fått smaken på smokk, det gjelder også narresmokk. Teknikken ved lepjing fra kopp er ikke så forskjellig fra den teknikken barnet bruker når det dier. Det kan med litt øvelse gå like fort å gi barnet melk med kopp, som av flaske med smokk.

Å amme to eller flere barn er vanligvis svært slitsomt, særlig i starten, og mor trenger mye praktisk hjelp og oppmuntring. Men det er viktig at en mor som ikke ønsker belastningen med å amme flerebarn, også får støtte for en beslutning om å supplere med melkepulver.


Relevante artikler