Graviditetstegn og terminberegning

Hvilke tegn tyder på graviditet?

Det første tegnet på at en kvinne er gravid, er uteblitt menstruasjon. Menstruasjonen kan imidlertid også utebli av mange andre årsaker.

Hvis du samtidig har brystspenning og kvalme, spesielt om morgenen, er det svært sannsynlig at du er gravid.

Hvordan kan man få bekreftet mistanken om graviditet?

Du kan gå til legen din med en urinprøve og få foretatt en graviditetstest og en gynekologisk undersøkelse.

Du kan også gå på apoteket med en urinprøve eller kjøpe en graviditetstest som du selv kan foreta hjemme.

Hvis du er gravid, vil graviditetstesten slå positivt ut bare noen få dager etter at menstruasjonen har uteblitt.

Hvordan beregner man når man skal føde?

Man beregner lengden på en graviditet ut fra den siste menstruasjonens første dag, selv om befruktningen først skjer ca. fjorten dager senere, på eggløsningstidspunktet. Det vil si at du allerede er inne i tredje graviditetsuke den dagen du blir gravid. En graviditet varer i alt i 40 uker.

Det er ikke så vanskelig å finne ut når du skal føde. Du regner fra den siste menstruasjonens første dag. Hvis dette for eksempel er 1. april, legger du til en uke. Det gir den 8. april. Deretter trekker du fra tre måneder, og ender med terminen (dagen for forventet fødsel) den 8. januar året etter. For at beregningen skal holde, er betingelsen at du ellers har regelmessige menstruasjoner med omtrent fire ukers mellomrom.

Kvinner som slutter å bruke p-piller og blir gravide innenfor de neste 1-2 månedene, kan ha en usikker eggløsning. Mange har ingen eller uregelmessig menstruasjon etter å ha sluttet med p-pillen. Hvis du ikke får menstruasjon etter den siste p-pilleblødningen, men likevel blir gravid, er det mulig at det skal legges en uke eller to til terminen, kanskje mer. I en slik situasjon bør du gå til legen din og bli undersøkt.

Kan legen avgjøre om det beregnede fødselstidspunktet er korrekt?

Ved en gynekologisk undersøkelse hos legen vil det kunne avgjøres med rimelig nøyaktighet hvor langt du er kommet i graviditeten og om beregningen av fødselstidspunktet er korrekt.

Ellers vil man ved en ultralydundersøkelse kunne bedømme fosterets størrelse med så stor sikkerhet at man kan beregne fødselstidspunktet. Hvis du har blitt gravid etter å ha sluttet med p-pillen, vil du på de fleste sykehus få tilbud om en ultralydundersøkelse i 12.-18. graviditetsuke. Dette tidspunktet er det mest sikre utgangspunktet for å beregne terminen ved en ultralydundersøkelse.

En ultralydundersøkelse er ikke skadelig for verken fosteret eller deg selv.

Etter et opplegg av Christel Bech, sykepleier og Charlotte Floridon, lege.


Relevante artikler