Flere legemidler samtidig

Hva er legemiddelinteraksjoner?

Noen ganger må man ta 2 eller flere legemidler samtidig, enten for den samme sykdom; for eksempel halsbetennelse (antibiotika og smertestillende) eller fordi man har to sykdommer; for eksempel magesår og gikt (syrenøytraliserende medisin og giktmedisin).

Hvis to legemidler påvirker hverandre på en slik måte at det oppstår øket virkning, flere bivirkninger eller nedsatt virkning av det ene eller det andre legemiddelet, sier man at det er snakk om en legemiddelinteraksjon.

Hvordan kan legemidler påvirke hverandres virkning?

De fleste legemidler blir nedbrutt i leveren ved hjelp av enzymer, for så å bli utskilt som mindre molekyler via nyrene.

Er det nødvendig at legen vet alt om ens medisinforbruk?

Såfremt legen tar høyde for eventuelle situasjoner hvor 2 eller flere legemidler påvirker hverandre, er det fullt forsvarlig å ta flere legemidler på samme tid. Man skal derfor alltid fortelle legen hva man bruker av medisiner - også dem man får kjøpt uten resept.

Oppdatert av Kristian Sæthre, lege i 2015.


Relevante artikler