Sorg og sorgreaksjon

Alle blir utsatt for sorg

Vi blir alle utsatt for sorger og bekymringer i løpet av livet. Det skjer for eksempel hvis en vi er glad i blir syk og dør, hvis et ekteskap går i stykker, hvis vi mister arbeidet eller blir utsatt for overfall eller vold.

Hvorfor reagerer man som man gjør?

Reaksjonene er forskjellige fra menneske til menneske og avhenger av flere ting. Dels har det med oppveksten vår og hvilken tilknytning vi har hatt til den eller det vi har mistet å gjøre, dels har det med hvordan vi har det på det tidspunktet ulykken rammer oss å gjøre. Som regel skjer det at vi i en periode er ute av stand til å bruke vår alminnelige, sunne fornuft. Men ved gode venners og familiens støtte kan vi gjennomleve sorgen.

Vi frigjør oss fra fortiden ved etterhvert å forstå hva vi har mistet. Vi finner en ny hverdag og kan se at fremtiden tross alt inneholder muligheter. En stor sorg eller ulykke er naturligvis alltid forbundet med en voldsom forandring. Det blir aldri det samme igjen. Noen kommer godt gjennom sorgen, andre lukker seg inne og blir nedtrykte, redde og truer kanskje med å ta livet sitt.

Det er viktig å utnytte nettverket sitt

Uten hjelp kan det i verste fall føre til langvarige sykemeldinger og kanskje manglende mulighet for å vende tilbake til arbeidsmarkedet. Du skal vite at det er av avgjørende betydning å ha noen å dele sorgen med. Hvis du har gode venner, familie, arbeidskamerater eller andre du har tillit til, skal du oppsøke dem.

Hvis du synes det er vanskelig å be om deres hjelp, eller du mangler tillit til dem, kan du henvende deg legen din eller en annen profesjonell hjelper. Det du trenger er en slags førstehjelp i form av en kjærlig hånd og et sted hvor du kan få gråte ut. Gråten er viktig fordi den virker avspennende på kroppen og fjerner angsten. Du trenger et sted hvor det er forståelse for alle de skremmende og forvirrende følelsene som sorgen vanligvis har med seg. Det kan være fortvilelse, skyld, sinne, hevn, lettelse og skam. Du trenger altså en person som kan lytte og stille spørsmål og ikke bare trøste.

Det er ofte snakk om en lang og energikrevende periode. Derfor kan det være snakk om en sykemelding. Det er vanskelig både å gå på jobb og samtidig arbeide seg gjennom en stor sorg eller krise.

Hva skal man huske på?

På grunn av det energikrevende arbeidet er det viktig med nok søvn. Da det kan være vanskelig å slappe av den første tiden, kan det være nødvendig med noen medikamenter å sove på. For å venne deg til den nye situasjonen du er i trenger du hjelp for å overskride noen grenser. I den forbindelse vil det være en god ide og sette seg noen siktemål.

Senere følger oppmuntringen til å knytte nye bånd, få nytt innhold i tilværelsen og nye interesser. Det er umulig å si hvor lang tid en slik bearbeiding tar, og det er viktig at man tar den tiden som skal til før man er klar til å gi slipp og starte et nytt liv. For noen tar det flere år før de er klar.

Hvem kan du søke hjelp hos?

Hvis du føler at du er gått i stå gir det seg ofte utslag i en økende indre uro, rastløshet eller angst. Kontakt da legen din så du kan få hjelp.

Hvis du ikke får hjelp til å bearbeide krisen kan det hende at du, neste gang du blir utsatt for sorg eller krise, reagerer mer voldsomt uten at du kan forstå hvorfor.

Det er naturlig å være lei seg

Det er godt å vite at det er like naturlig å være lei seg som å være glad. Hvis vi blir utsatt for noe vanskelig er det faktisk sunnere å bli lei seg enn å late som ingenting.

I et samfunn som vårt er vi oppdratt med "Ta deg sammen. Det går nok bra, bare du glemmer alt sammen" og lignende. Derfor er det vanskelig å våge vise følelser, våge å gråte og ikke minst våge be om hjelp.

Det er sjeldent det belønnes å være svak, men det er faktisk tilfelle når det dreier seg om sorg eller krise.

Etter et opplegg av Erik Fangel Poulsen, spesialist.


Relevante artikler