Lykkepiller

Piller

Hvorfor heter det "lykkepiller"?

I forbindelse med markedsføringen av den første "lykkepillen", Prozac®, ble det skrevet mye om pillens fordeler i USA. Tidsskriftet Newsweek omtalte Prozac® som et "wonderdrug" som foruten å virke ved depresjon og angst kunne gi økt selvtillit og handlekraft. Disse egenskapene har siden vært beskrevet i en amerikansk bestseller. Norske medier har siden dette lagt sin elsk på betegnelsen "lykkepiller".

Betegnelsen er noe misvisende da pillene ikke vil gjøre friske mennesker "lykkeligere", men de kan heve et senket stemningsleie til det normale. Fagfolk foretrekker betegnelsen selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI).

Hvordan virker de?

Ved depresjon er det lavere mengder fritt serotonin i hjernen enn normalt. "Lykkepillene" virker ved å blokkere for reopptaket av signalstoffet serotonin i hjernecellene. Mengden fritt serotonin i hjernen vil derfor økes.

Hva behandler man med lykkepiller?

Stoffene anvendes fortrinnsvis ved behandling av moderate og alvorlige depresjoner. De har imidlertid også vist seg å ha nytte ved panikkangst, tvangshandlinger og -tanker, samt bulimi.

Er de like effektive som andre antidepressiva?

Undersøkelser tyder på at stoffene er mindre effektive enn de klassiske antidepressiva (trisykliske antidepressiva, se depresjon) ved de dypeste depresjonene (de som krever innleggelse på sykehus). Ved milde og moderate depresjoner er de sannsynligvis like effektive, og det er færre bivirkninger. Det er ikke forskjell på de enkelte lykkepillene når det gjelder effektivitet.

Hvor lang tid tar det før de virker?

Som med de klassiske antidepressiva inntrer virkningen av lykkepillene først etter 1-3 ukers behandling.

Hva er bivirkningene?

De hyppigste bivirkningene er fra magetarmkanalen. Mange pasienter opplever kvalme, oppkast, dårlig appetitt og eventuelt mageknip. Disse bivirkningene er som regel forbigående. I starten av behandlingen sees også søvnvansker, nervøsitet og hodepine. Noen vil også oppleve seksuelle forstyrrelser som impotens og forsinket sædavgang. Disse bivirkninger kan opptre med alle typer lykkepiller.

Kan man bli avhengig av lykkepiller?

Det er ingenting som tyder på at man blir avhengig av lykkepiller. Man oppnår ingen rusvirkning som ved alkohol eller morfin. Det er imidlertid beskrevet symptomer hos pasienter som har sluttet brått uten å trappe ned først.

Når skal man passe på?

Lykkepillene betraktes normalt som ikke giftige. De kan for eksempel anvendes ved behandling av depresjon hos hjertesyke, eldre pasienter. Det kan imidlertid oppstå problemer når lykkepillene anvendes sammen med visse legemidler. Lykkepillene kan nemlig forringe utskillelsen av disse legemidlene, noe som kan føre til en opphopning i kroppen som kan være farlig (se interaksjoner).

Kan man ta lykkepiller når man er gravid eller ammer?

Erfaringene med lykkepiller er fortsatt av begrenset omfang. Derfor frarådes bruk av lykkepiller under graviditet og amming. Under disse forhold bør man behandle med de klassiske antidepressiva. Nye undersøkelser tyder imidlertid på at det ikke er farlig å innta lykkepiller under graviditet.

Etter et opplegg av John Teilman Larsen, spesialist.


Relevante artikler