Den femte barnesykdom

(Foto: PhotoDisc)
Milde influensa-liknende symptomer og kløe forekommer ofte i dagene før sykdommen bryter ut.

Hva er den femte barnesykdom?

Den femte barnesykdom er en virussykdom som hovedsakelig rammer barn i 5-15-års alderen. Personer i andre aldersklasser kan også smittes, særlig gjelder dette foreldre til mindre barn og alle som arbeider med barn.

Sykdommen er kjennetegnet ved et rødt utslett på begge kinn. Det finnes ingen behandling, men sykdommen har normalt et mildt forløp.

Hvordan får man den femte barnesykdom?

Man smittes med et virus. Dette viruset kalles parvovirus B19, og overfører fra en person til en annen ved dråpesmitte. Når man hoster eller nyser spres partikler med dråper fra nese og svelget ut i rommet. Sykdommen kan også smitte fra den gravide mor til det ufødte barn.

En person som er smittet med parvovirus B19 kan smitte andre fra vel en uke før sykdommen bryter ut (inkubasjonstid). Når pasienten får symptomer er han ikke lenger smittebærende. Det går fra en til tre uker fra man er smittet til sykdommen bryter ut.

Hva er symptomene?

Sykdommen kan også forløpe uten at en merker det. Også dem som ikke har symptomer kan smitte andre.

Hvem er spesielt utsatt?

Gode råd

Hvordan stiller legen diagnosen?

Hvordan er prognosen?

Hvordan behandles den femte barnesykdom?

Den femte barnesykdom og arbeid

Dersom en gravid kvinne kommer i kontakt med parvovirus B19 på arbeidsplassen, bør hun ta en blodprøve for å se om hun hatt sykdommen. Om hun ikke er immun bør hun be legen om sykmelding, slik at hun ikke utsettes for smitte.

Etter et opplegg av Hanne Korsholm, lege og Vibeke Manniche, barnelege, Ph.D. Oppdatert i 2015.


Relevante artikler