Skarlagensfeber

Hva er skarlagensfeber?

Skarlagensfeber er hudutslett i forbindelse med halsbetennelse forårsaket av bestemte bakterier (streptokokker). Sykdommen rammer spesielt barn, men kan ses i alle aldre. Karakteristiske symptomer er hudutslett og "bringebærtunge". Skarlagensfeber behandles med antibiotika. Forløpet er vanligvis godartet.

Hvordan får man skarlagensfeber?

Man smittes med streptokokker enten ved direkte kontakt eller ved luftbårne dråper. Skarlagensfeber opptrer samtidig med streptokokkutløst halsbetennelse; inkubasjonstid ca. to til fire dager (den tid det går fra man blir smittet til sykdommens symptomer viser seg).

Skarlagensfeberutslettet kan også ses i forbindelse med streptokokkinfeksjoner andre steder på kroppen, f.eks. betennelse i huden. Årsaken til dette er at noen streptokokker produserer bestemte stoffer (såkalte toksiner) som fremkaller utslett. Forskjellige streptokokker danner de samme stoffene. Kroppen danner antistoffer mot disse toksinene, og man kan kun få skarlagensfeber en gang i livet. Skarlagensfeber kan således betraktes som et ledd i en streptokokkinfeksjon og ikke som en selvstendig sykdom.

Hvordan oppleves sykdommen?

Gode råd

Hvordan stiller legen diagnosen skarlagensfeber?

Legen stiller diagnosen utfra sykdomsbildet og en bakterie.

Hvordan er prognosen?

Forløpet er vanligvis godartet og sykdommen overstått i løpet av en ukes tid. Utslettet kan være meget kortvarig, og det gjelder spesielt hvis den syke hurtig får antibiotika. Ved skarlagensfeber som ledd i en halsbetennelse, kan det oppstå de samme komplikasjoner som for halsbetennelse alene. Ved andre betennelsestilstander med skarlagensfeberliknende utslett, avhenger forløpet av den tilgrunnliggende sykdom.

Hvordan behandles skarlagensfeber?

Streptokokker behandles med penicillin. I tilfelle av penicillinallergi behandles det med erytromycin.

Hvilken medisin kan anvendes?

Forskjellige penicilliner kan anvendes.

Etter et opplegg av Hanne Skarsholm, lege. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler