Hepatitt C

Hva er hepatitt C?

Hepatitt er den latinske betegnelsen for leverbetennelse. Hepatitt C skyldes et virus som kalles hepatitt C virus. Hepatitt C ble tidligere kalt non-A non-B hepatitt. Andre former for virushepatitt er hepatitt A og hepatitt B.

Hvordan får man hepatitt C?

Man kan bli smittet med hepatitt C virus:

I Norge forekommer hepatitt C spesielt hos personer som er eller som tidligere har vært stoffmisbrukere. Videre ses smitte hos personer som tidligere har fått blodtransfusjon eller behandling med blodprodukter (blødersykdom). I dag blir alt blod testet for hepatitt C virus, og risikoen for å bli smittet på denne måten er i dag helt ubetydelig.

Hos ca.1/3 av de personene som får påvist hepatitt C virusinfeksjon kan man ikke med sikkerhet påvise en smittevei.

Hvordan oppleves hepatitt C?

Hva kan man selv gjøre for å unngå hepatitt C?

Hva kan man selv gjøre hvis man har hepatitt C?

Hvordan stiller legen diagnosen?

Diagnosen hepatitt C stilles ved å påvise arvematerialet (RNA) til hepatitt C- virus eller antistoffer mot hepatitt C- virus i en blodprøve. Sykdommens alvor kan vurderes ut fra de såkalte "levertall" Dette er en blodprøve som viser i hvor høy grad viruset påvirker leveren.

Ved kronisk hepatitt C kan sykdommens alvor vurderes ved å undersøke en vevsprøve fra leveren.

Hvordan er prognosen?

Behandling?

Kronisk hepatitt C med tegn på aktiv sykdom i blodprøver og i vevsprøver fra leveren kan behandles med en kombinasjon av interferon innsprøytninger og ribavirin tabletter. Halvparten av de behandlede vil ha effekt av behandlingen.

Etter et opplegg av Court Pedersen, overlege professor dr.med., Ove Schaffalitzky de Muckadell, overlege professor dr.med. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler