Vurdering av et sykt barn

Små barn sier ikke direkte fra om sine plager, dessuten reagerer de annerledes på sykdom enn store barn og voksne. De fleste foreldre vet godt når barnet er sykt, men det er ofte vanskelig å finne ut hva som feiler barnet. Det kan også være vanskelig å skille mellom mild og alvorlig sykdom. Barn kan f.eks ha feber over 40 grader ved uskyldig sykdom, og bare lett feber ved alvorlig sykdom.

Hvordan kan jeg bedømme om barnet er alvorlig sykt?

I vurderingen av et sykt barn er det viktig å følge endringene i barnets tilstand over tid. Det er en rekke tegn og symptomer som en bruker ubevisst når vi bedømmer barnets tilstand og som inngår i begrepet allmenntilstand. Å kunne se etter de riktige tegnene er det viktigste utgangspunktet for å oppfatte situasjonen riktig og det er summen av disse tegnene som kan fortelle deg hvor alvorlig sykt barnet er.

Spedbarn er ofte vanskelige å vurdere, spesielt behøver de ikke få feber selv ved alvorlige sykdommer. Man bør derfor ha lavere terskel for å oppsøke lege ved sykdom hos de aller minste.

Vurdering av allmenntilstanden hos barn

Aktivitetsnivå

Hvordan er barnet i forhold til hvordan det pleier å være? Et barn som er våkent og kvikt, som drikker og leker, er det vanligvis liten fare med, selv om feberen er høy. Barn som bare vil ligge eller sitte i fanget og viser liten eller ingen interesse for omgivelsene kan være mer alvorlig syk ogbør undersøkes av lege. Spedbarn som virker slappe bør alltid undersøkes av lege.

Respons/bevissthet

Syke barn som sovner lett og vanskelig lar seg vekke er et urovekkende tegn ved febersykdom. Det kan også være et alvorlig tegn dersom barnet er uvanlig ømfintlig for lys eller lyd eller ikke ønsker kroppskontakt med foreldre. Forvirrede eller fjerne barn bør også undersøkes av lege. Hos spedbarn kan forandringer i matvanene,at de ikke vil ta bryst eller flaske, også være tegn på alvorlig sykdom. Omvendt er det alltid et godt tegn dersom barnet fortsatt drikker som før.

Kroppstemperaturen

Feber alene gir sjelden nyttig informasjon om alvorlighetsgraden av sykdommen. Både uskyldige og alvorlige infeksjoner kan være forbundet med høy feber. Høy feber i seg selv virker også inn på allmenntilstanden slik at situasjonen blir vanskeligere å vurdere. Dersom barnet en halv til en time etter febernedsettende medikamenter (paracetamol) kvikner til, blir interessert i omgivelsene og leker, er det sjelden en alvorlig infeksjon på gang. Lege bør imidlertid kontaktes dersom barnet fortsatt virker dårlig etter febernedsettende tiltak.

Væskebalanse

Barn som er syke og har feber har lett for å bli uttørret dersom de ikke drikker rikelig. Ved væskeunderskudd vil slimhinnene i munnen bli tørre, urinen bli mørkere ogbarnet vil tisse mindre og sjeldnere enn vanlig (bleiene er tørre). Huden rundt øynene får ofte en blå eller lilla farge. Dersom barnet har væskeunderskudd og ikke vil drikke, bør du kontakte lege. Spesielt kombinasjonen av diaré og oppkast kan gi væskeunderskudd.

Hud

Huden kan gi mye informasjon om barnets tilstand. Utslett i huden er svært vanlig ved mange virussykdommer, men kan av og til være tegn på alvorlig sykdom Utslettet kannoen ganger være så typisk, at det gjør det mulig å stille en sikker diagnose. Ved utslett som ikke lar seg trykke bort, skal lege kontaktes raskt. Dersom barnet er blekt, grå eller kald på hender og føtter, kan det være et tegn på alvorlig sykdom.

Pusten

Hvis barnet puster fort, anstrengt (se etter «inndragninger» av ribbensbuen og mellom ribbena ved innånding) eller det piper, skal du få barnet vurdert av lege. Pustefrekvens over 60 pust per minutt er alltid tegn på sykdom hos barnet.

Ved tvil

Det er viktig å ringe lege dersom du er i tvil. Beskriv hvordan du vurderer situasjonen og fortell om dine bekymringer. Barn som er syke, spesielt de med høy feber, bør vekkes en til to ganger i løpet av natten slik at huden kan undersøkes for utslett og bevissthetstilstanden vurderes.

Skrevet av: Ansgar Berg, dr.med. pediatri og Terje G. Alsaker.


Relevante artikler