Utslett hos barn

Barn kan få utslett av mange ting. Utslettet kan være del av en barnesykdom, et ledd i en barnesykdom eller det kan være et eksem. Man kan også få utslett av sol eller kald, tørr luft.

Utseende og måten utslettet har oppstått på, kan fortelle mye om årsaken.

1. Når begynte det? Det er nettopp begynt

Det kan være en allergisk reaksjon eller det kan være en infeksjon.

Det har vart en stund

Det kan være allergi - eventuelt barneeksem.

2. Hvordan ser det ut?
Har barnet plager som ved reaksjonen etter brennesler?

Endrer det eller flytter på seg?


Er der flekker eller kopper?

Eller ligner det små vabler?

3. Har barnet feber?

Ja:
Det dreier seg trolig om en barnesykdom.

Den femte barnesykdom, tredagersfeber eller vannkopper.

Nei:
Det er sjelden at barn får feber ved allergiske reaksjoner.

Ved noen barnesykdommer kommer utslettet før man får feber.

4. Har barnet vært utsatt for smitte av barnesykdommer? Ja:
Hvilke?

Barnesykdommer er meget smittsomme - det er en av grunnene til at man får dem i barnealder.

Nei:
Noen barnesykdommer smitter før utslettet kommer.

Forhør deg på skolen eller i barnehagen om noen barn er syke.

5. Har barnet tidligere hatt allergi?

Ja :
Allergiske reaksjoner er ofte tilbakevendende.

Der kan også være tale om kryssallergi.

Nei:
Når man får en allergisk reaksjon for første gang, kan det ofte være vanskelig å finne ut hva man er allergisk mot.

Prøv å skrive ned hva barnet har spist og drukket det siste døgnet.

6. Hva har barnet spist?


Mange matvarer kan utløse allergi.

Nøtter og sitrusfrukter er vanlige, allergifremkallende matvarer hos barn.


Prøv å skrive ned hva barnet har spist og drukket det siste døgnet.
7. Har barnet hatt kontakt til planter Ja:
Barn graver og roter i hagen. Hvilke planter har du i hagen din?
Nei:
Stueplanter kan også gi allergi hos barn.
6. Har barnet fått et insektstikk? Ja:
Det er ikke så vanlig at barn får en allergisk reaksjon av insektstikk, men når de får en reaksjon, er denne ofte kraftig.
Nei:
Har barnet vært bitt av flått de siste ukene?

Flåttbitt kan gi et utslett som ligner på elveblest.Litt mer om utslett hos barn...

Hvorfor får man utslettet?

Studer utslettets utseende.


Hva kan jeg gjøre?

Kan jeg forhindre utslettet?

Ja, men det kan være vanskelig. Det er ikke lett å holde barnet borte fra barn som er syke - husk at man kan smitte andre før man får utslett og vet man er syk.

Elveblest kan unngås ved at man unngår de tingene man er allergisk mot. Dette krever imidlertid at man vet hvilke ting det dreier seg om, og dette er det ikke alltid like lett å finne ut av. Det samme gjelder for eksem.

Kontakt lege med det samme hvis...

  • Utslettet ikke forsvinner når du trykker på det.
  • Eksemet dekker store deler av kroppen.
  • Barnet blir sløvt.
  • Barnet får elveblest etter å ha tatt medisiner.


Kontakt lege i løpet av 24 til 48 timer hvis...

  • Utslettet væsker.
  • Utslettet varer i lengre tid.

Relevante artikler