Behandling av søvnproblemer

Skrevet av Bjørn Bjorvatn, lege dr.med.


(Foto: Geir Haukurson)

Hvorfor får man problemer med søvnen?

Søvnproblemer kan skyldes flere faktorer. Det er derfor viktig at pasienter som lider av dårlig søvn gjennomgår en grundig utredning av kompetent helsepersonell for å finne mulige årsaker. Finnes en sannsynlig bakenforliggende årsak til søvnvanskene rettes behandlingen i hovedsak mot denne. 

Hvis en person for eksempel har søvnproblemer og depresjon, konsentreres behandlingen om depresjonen. Ofte forsvinner søvnproblemene når den bakenforliggende årsaken behandles. Det er imidlertid ikke alltid like lett å finne en årsak til søvnvanskene. Årsaken kan også ha forsvunnet, bare symptomet er igjen. 

Her vises en liste over ulike ikke-medikamentelle og medikamentelle behandlingsprinsipper som er aktuelle ved dårlig søvn. Dårlig søvn kalles insomni på fagspråket. De ikke-medikamentelle rådene er spesielt effektive ved insomnier hvor ingen åpenbar årsak finnes. Rådene kan imidlertid også benyttes ved insomnier som skyldes bakenforliggende årsaker, men da gjerne sammen med annen terapi. Listen bør ikke oppfattes som komplett. Jeg har valgt å konsentrere meg om de behandlingsprinsippene som er spesielt effektive, og som er godt vitenskapelig dokumenterte.

Sovemidler

Det er viktig å skille mellom nylig oppståtte (akutte) søvnproblemer og problemer som har vart i flere måneder/år. 

Sovemidler (hypnotika) er effektive, og har få bivirkninger når de gis i en kortere periode, dvs i 1 - 2 uker. De fleste søvneksperter mener at pasienter med akutte søvnproblemer kan ha nytte av hypnotika i en slik kortere periode. Kanskje er det kun 1 ukes behandling som skal til for å snu en vond trend. 

Hypnotika gjør imidlertid ikke noe med årsaken til at søvnen er dårlig. Det er derfor viktig å finne årsaken, og gjøre noe med den. Ved langvarige søvnproblemer skal hypnotika unngås. Dette er det bred internasjonal enighet om.

Mange pasienter som går på hypnotika prøver på egen hånd å sove uten tabletter. Ved å kutte sovemedisinene brått forverres nesten alltid søvnproblemene. Dette fører til at mange pasienter tror at sovemiddelet fremdeles har en gunstig effekt på søvnen. Sannheten er imidlertid at den forverrede søvnen er et resultat av at hjernen er blitt avhengig av preparatet. Sovemiddelet må reduseres gradvis for å unngå dette problemet, og flere pasienter rapporterer at de føler søvnen blir bedre etter hvert som dosen reduseres.

Behandlingsalternativer


Relevante artikler