Gode råd ved søvnproblemer


Unngå kaffe, te og Cola etter kl. 17:00. (Foto: Geir Haukurson)

Skrevet av Bjørn Bjorvatn, lege dr.med.

Leveregler for god søvn?

Her følger generelle leveregler for god søvn. Rådene er inndelt etter om de i hovedsak påvirker søvnbehovet (den homeostatiske faktoren), døgnrytmen (den cirkadiane faktoren), eller vaner/atferdsfaktorer.

Rådene dreier seg om å sørge for en viss oppbygging av søvnbehov, å respektere døgnrytmen, og å unngå høy aktivering om kvelden og natten. Det er spesielt viktig å følge disse rådene hvis man sover dårlig, men rådene kan også benyttes for å unngå utvikling av søvnvansker.

I behandlingsøyemed har det vist seg lite effektivt kun å dele ut en stensil med slike råd og overlate resten til pasienten. Man må plukke ut de rådene som er aktuelle for hver enkelt person. Det er også viktig at pasientene forstår bakgrunnen for rådene. Det kreves ofte omfattende veiledning. Her kan legen eller annet helsepersonell med kunnskap om søvnregulering være til god hjelp.


Råd for å ta vare på oppbygget søvnbehov

Råd for å bevare god døgnrytme

Råd for å redusere aktivering om kvelden og natten

Unngå regelmessig bruk av sovemidler. Sovemidler kan ved langvarig bruk forstyrre søvnen, og løser ikke søvnvanskene dine.

Bruk av alkohol som sovemiddel frarådes. Alkohol kan gjøre det lettere å falle i søvn, men gir urolig søvn med mange oppvåkninger og dårlig søvnkvalitet.


Relevante artikler