Cystoskopi

overskrift:Hva er cystoskopi?


overskrift:Hvordan foretas en cystoskopi?

Det er naturlig nok forskjeller på å cystoskopere menn og kvinner. Kvinner har et kort, rettstrakt urinrør, og det volder vanligvis ingen vanskeligheter med å se opp i blæren med cystoskopet. Mannens urinrør er lengre og mer buktet. Det er derfor nødvendig med i det minste lokal slimhinnebedøvelse når det cystoskoperes.


overskrift:Hva er et cystoskop?

Cystoskopet er et rundt 25 centimeter langt tynt rør. Gjennom røret kan man innføre forskjellig linsesystem og lys slik at det blir god oversikt over alle detaljer i blærens slimhinne. En kan også føre inn instrumenter til prøvetakning fra slimhinnen. Noen ganger fører en ekstra tynne kateter gjennom cystoskopet og inn i urinlederne til nyrene.


overskrift:Hva undersøkes ved cystoskopi?

Slimhinnen studeres nøye. Først og fremst interesserer legen seg for urinledernes åpning til blæren, om lukkemekanismen fungerer og om der rytmisk pumpes urin inn i blæren.

Blærens slimhinne undersøkes også for polypper, utposninger, fortykkelser, svulster, sår eller stendannelser. Slimhinnen vurderes i sin helhet, om den er irritert eller blek eller om der er innvendig belegg. Overgangen til urinrøret studeres på samme måte nøye.


Etter et opplegg av Erik Fangel Poulsen, spesialist


Relevante artikler