Nyrekreft

Hva er nyrekreft?

Nyrekreft er en kreftsykdom som skyldes celleforandringer i nyrene. Man kan helbredes ved operasjon hvis sykdommen ikke har spredd seg.

Hvordan får man nyrekreft?

Sykdommen viser seg sjeldent før 50 års alderen. Etter fylte femti år stiger hyppigheten jevnt med årene. I Norge oppdager man rundt 450 nye tilfelle per år.

Sykdommen kan begynne i selve nyrevevet og utvikle seg til en svulst som legene kaller et hypernefrom. Den kan også starte i nyrebekkenet.

Den eneste risikofaktor vi kjenner er røyking. Folk med et stort tobakksforbruk har dobbelt så stor risiko for å få nyrekreft som ikke røykere.

Hvordan oppdager man nyrekreft?

De typiske symptomer er blod i urinen, smerter og utfylling i den ene flanken.

Det kan også være lett feber, nedsatt apetitt og vekttap og trøtthet.

Hvordan stiller legen diagnosen?

Legen kan finne en forhøyet senkningsreaksjon ved å ta ei blodprøve og en ultralydundersøkelse kan gi diagnosen med rimelig sikkerhet.

Ofte suppleres det med røntgenbilder.

Hvordan behandles nyrekreft?

Nyrekreft behandles med en operasjon hvor nyren fjernes. Det finnes ingen medisinsk behandling som har dokumentert effekt.

Noen ganger gir man strålebehandling hvis smertene er kraftige.

Hvordan er prognosen?

Nyrekreft er en alvorlig sykdom fordi den gir så få og ukarakteristiske symptomer at den ofte oppdage sent. Hvis operasjonen er vellykket og utført tidsnok vil mer enn 65% overleve i fem år.

Hvis sykdommen blir oppdaget sent og den har spredd seg, er prognosen dårlig.

Etter et opplegg av Per Grinsted, Lege. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler