Nyrestein

Nyre

Hva er nyrestein ?

Nyrestein dannes av salter som utfelles i nyren. De kan være av forskjellig kjemisk sammensetning og variere mye i størrelse. Noen steiner er små som sandkorn. Det kalles nyregrus. Andre kan være flere centimeter store og utfylle hele nyrebekkenet.

Plutselige voldsomme smerter i ryggen, nakken og fram i lysken hos ellers friske menn i 30-50 års alderen vil ofte skyldes nyrestein eller nyregrus.

Det er ikke alltid at man får smerter av nyrestein eller grus. De kan for eksempel oppdages tilfeldig ved en røntgen- eller ultralydundersøkelse av annen årsak.

Hva er symptomer på nyrestein?

Hvor kan man søke hjelp?

Hvis du får et nyresteinsanfall vil du ofte ha bruk for legehjelp til å lindre smertene.

Legen kan være interessert i å se den steinen du kvitterer. I så fall er kan du tisse gjennom en sil.

Hvilken hjelp får du på sykehuset ?

Hvis steinen er så stor at den ikke kan passere ved egen hjelp, eller hvis smertene ikke går over vil du bli henvist til et sykehus. Her kan du få foretatt en røntgen- eller ultralydundersøkelse som viser hvor steinen sitter og omtrent hvor stor den er. Dette vil hjelpe legene til å vurdere hvilken måte steinen bør fjernes på. Som oftest vil steiner i den øverste delen av urinlederen bli knust i nyresteinknuser. Steiner i den nederste delen vil kunne tas ut ved hjelp av et tynnt rør gjennom urinrøret og blæren, mens store steiner noen ganger må tas ut ved en operasjon.

Hva er nyresteinknusing ?

Nyresteinknusing er en behandling hvor man knuser nyresteinen ved hjelp av en sjokkbølge som sendes gjennom kroppen. Når steinen er knust vil grusen komme ut med urinen.

Det er ikke alle sykehus som har en steinknuser. Derfor må du kanskje overføres til et annet sykehus hvis legene anbefaler deg denne behandlingsformen.

Etter et opplegg av Per Grinsted, lege. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler