Blærestein og blærepolypper

Hvor dannes blærestein?

Blærestein

En blærestein kan godt stamme fra nyrene, men som oftest dannes den i blæren, fordi det er en avløpshindring fra blæren til urinrøret. Hos menn er en forstørret prostata(blærehals-kjertel) som regel årsaken.

Hva er symptomene på blærestein?

Du kan godt ha en blærestein i flere år uten at du merker noe til den. Hvis steinen derimot irriterer slimhinnen kan det komme blod i urinen. Det vil typisk komme blod ved slutten av vannlatingen. Blæresteinen kan også gi smerter ved vannlatingen. Hvis steinen kiler seg fast ved inngangen til urinrøret vil urinstrålen plutselig kunne stoppe opp mens du tisser.

Hvordan påvises blærestein?

En blærestein kan påvises ved hjelp av røntgen eller ultralyd. Steiner kan også ses ved cystoskopi. Cystoskopi er en undersøkelse hvor man fører et tynt rør opp i blæra gjennom urinrøret. Man kan kikke direkte opp gjennom røret eller det vil være koblet til et videokamera ved hjelp av fiberoptikk. Små blæresteiner kan fjernes ved denne undersøkelsen, mens større steiner må fjernes ved en operasjon.

Hvordan oppdages blærepolypper?

Man kan også få polypper og egentlige svulster i blæra. Dersom det oppstår plutselige endringer i vannlatingen med smerter, eller med synlig blod i urinen, skal du kontakte lege. I de fleste tilfelle vil det dreie seg om en blærekatarr, men dersom du får det ofte bør det undersøkes nærmere. Hvis du er kvinne vil en gynekologisk undersøkelse alltid være aktuelt. På samme måte er en undersøkelse av prostata en selvfølge ved symptomer fra urinveiene hos menn. Hvis man ved disse undersøkelsene ikke finner årsakene til plagene dine, vil du sannsynligvis bli henvist til cystoskopi. Det er den beste og enkleste måten til å påvise polypper i blæra.

Hvordan behandles blærepolypper?

I tilfeller hvor man finner en polypp vil man fjerne den helt eller delvis. Den vil så bli undersøkt nærmere. I de fleste tilfeller vil du bli kontrollert med jevne mellomrom, fordi blærepolypper har en tendens til å komme igjen. De kan også utvikle celleforandringer som i verste fall kan utvikle seg ondartet.

Etter et opplegg av Per Grinsted, lege. Skrevet i 2000.


Relevante artikler