Ryggmargsprøve (Lumbalpunksjon)

overskrift: Hva er en Ryggmargsprøve?

Man tar en ryggmargsprøve slik at man kan ta ut litt av den væsken som omgir hjerne og ryggmarg og undersøke den for tegn på f.eks. hjerneblødning eller hjernehinnebetennelse. Legen stikker en kanyle inn mellom to ryggvirvler i korsryggen og kan på denne måte ta ut ryggmargsvæske.

Ofte tas prøven for å få bekreftet en mistanke man har i forveien.

overskrift: Hva skjer under selve undersøkelsen?

overskrift: Hva kan legen se under undersøkelsen?

Undersøkelsen av ryggmargsvæsken kan avsløre flere forskjellige sykdommer i hjernen og ryggmargen, f.eks. hjernehinnebetennelse, hjernebetennelse og hjerneblødning i rommet mellom hjernen og den kraftige ytre hjernehinne.

Umiddelbart kan legen se om det finnes synlig blod i væsken eller om den er klumpete som ved bakterieinfeksjon.

Spinalvæsken sendes til laboratoriet hvor den sentrifugeres og undersøkes for hvite blodceller i mikroskop. Dessuten farges den for evt. bakterier som også kan ses i mikroskopet.

overskrift: Finnes det en risiko forbundet med undersøkelsen?

Det gjør sjeldent mer vondt enn å få tatt en alminnelig blodprøve.
Normalt forløper undersøkelsen uten problemer, men man kan få hodepine i noen dager etter undersøkelsen.

Dersom nålen stikkes for langt inn, kan den komme til å beskadige nervetråder som går ut fra ryggmargen. Dessuten skal legen være påpasselig med ikke å slippe bakterier inn i ryggmargsvæsken.

overskrift: Må man legges inn på sykehus?

Det er ikke nødvendig å bli innlagt på sykehus for å få tatt en ryggmargsprøve. Som regel er pasienten allerede lagt inn på sykehuset når en slik undersøkelse blir foretatt.


Etter et opplegg av Carl J. Brandt, lege


Relevante artikler