Viktig å vite om vitaminer

Hva er vitaminer?

Uten vitaminer, intet liv. Vitaminene er nødvendige for å opprettholde livet. For få eller for mange vitaminer kan gi sykdommer. For de fleste av oss er det tilstrekkelig med vitaminer i kosten vi spiser, men for noen kan det være nødvendig å ta et tilskudd. Vi har bruk for alle vitaminene - hele spekteret for å leve et sunt og langt liv.

Noen mennesker tror at vitaminer kan erstatte mat eller redusere inntaket av mat. Ingenting kunne være mer feil. De er verken kalorier, proteiner, mineraler, fett eller vann, men de er nødvendige for korrekt opptak og utnyttelse av disse. En slags hjelpestoffer, kan man si. Hvis man skulle forenkle det, kunne man si at hvis kroppen var en motor ville vitaminene være tennplugger som skulle få bensinen til å eksplodere.

Mangel av bare ett enkelt vitamin kan bringe kroppen ut av balanse. Alle vitaminer er viktige komponenter i kroppens enzym-system. Derfor er det avgjørende at vi spiser så variert som mulig

Er vitaminpiller nødvendige?

Hvis man spiser et bredt og variert utvalg av mange forskjellige matvarer burde det være tilstrekkelig. Mange velger likevel for sikkerhets skyld å ta et supplement av vitaminpiller.

For mange kan vitamintilskudd i noen tilfeller ha en skadelig virkning. Dette gjelder spesielt for de fettløselige vitaminene A, D, E og K.

Årsaken til at de fettløselige vitaminene kan inntas i for store mengder skyldes at kroppen ikke selv kan skille ut overskuddet gjennom urinen på samme måte som den kan med de vannløselige.

Ikke mange vet at jo lenger frukt og grønt oppbevares, jo flere vitaminer forsvinner. Legg et eple i en skål, og det vil time etter time miste stadig flere vitaminer.

Grunnregelen er derfor at desto friskere råvarer, desto høyere vitamininnhold.

Dypfrosne varer som er frosset ned hurtig mens de var helt friske, kan ofte inneholde flere vitaminer enn grønnsaker som har blitt oppbevart i lengre tid i stuetemperatur.

Hvilke vitaminer kjenner vi?

Det blir innimellom oppdaget nye vitaminer. Det finnes med sikkerhet fortsatt mange som vi ikke har kjennskap til ennå. Men de vi har registrert til nå er følgende:

A, B1, B2, B3, B5, B6, B10, B11, B12, B13, B15, B17, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, T, U.

Vitaminer og mineraler blandes ofte sammen som om det kom ut på ett. Men det er to vidt forskjellige ting. Mineraler er stoffer som hjelper vitaminene å fungere. De ti viktigste mineralene som er nødvendige for å holde kroppen velfungerende er følgende:

Kalk (kalsium), jod, jern, magnesium, fosfor, kobber, mangan, krom, molybdæn, selen og sink.

Disse er det fastsatt anbefalte daglige doser for.

Hvor kommer vitaminer fra?

De fleste vitaminer er fremstilt av naturlige matvarer.

A-vitamin kommer for eksempel fra tran, mens B-vitaminene kommer fra gjær eller lever. C-vitaminer fremstilles ofte fra små bær i roser etter bladene er falt av, og E-vitamin fremstilles av soyabønner eller mais.

Vitaminer kan også fremstilles syntetisk, noe som for enkelte kan ha betydning for effektiviteten av vitaminet. Syntetiske C-vitaminer inneholder for eksempel ofte kun askorbinsyre og ingenting annet, mens de naturlig fremstilte inneholder hele C-komplekset, som menes å nedsette kroppens evne til å ta opp C-vitaminer.

Hvordan skal vitaminpiller oppbevares?

Kosttilskudd skal oppbevares mørkt, kjølig og tørt.

Det er viktig at de står et mørkt, kjølig sted. Ellers fordamper vitaminene fra pillene, som fra eplene i skålen på stuebordet. Det bør være lokk på, og de oppbevares med fordel i kjøleskapet.

Ha eventuelt et par riskorn i glasset for å hindre fuktdannelse i det, fordi risen absorberer fukten.

Når skal jeg ta vitaminer?

Vitaminpiller skal helst tas etter et måltid.

Helst skal vitaminene tas i løpet av dagen i små porsjoner. Hvis det ikke er praktisk mulig, bør de tas etter hovedmåltidet, aldri på tom mage. Ellers forsvinner de svært raskt ut med urinen igjen. Det gjelder i særlig grad de vannløselige B og C-vitaminene, mens de fettløselige vitaminene A, D, E og K kan bli i kroppen opp til ett døgn.

Vitaminene kan også til en viss grad lagres i leveren.

Skrevet av Carl J. Brandt, lege..


Relevante artikler