Kronisk nyresykdom

Nyrene (bakre bukvegg)

Hva er kronisk nyresykdom?

De kroniske nyrelidelsene kan ha mange årsaker:

En av de hyppigste er kroniske nyrebetennelse, som kan være til stede i det skjulte i mange år og være helt uten symptomer. Ved en tilfeldighet oppdages kanskje eggehvite eller blod i urinen og lett forhøyet blodtrykk. Der er ikke tale om en egentlig infeksjon, så antibiotika hjelper ikke. I visse tilfeller kan man imidlertid tilby medisinsk behandling.

Hva er symptomene?

Som sagt kan man leve i mange år uten at sykdommen viser seg. Men senere i forløpet kan blodtrykksforhøyelsen og eventuell væskeopphopning i kroppen, symptomer på nedsatt nyrefunksjon, tilta.

Det er karakteristisk at du ofte føler:

Hva kan årsaken til kronisk nyresykdom være?

Nyreskade kan ha mange årsaker. Felles for dem er at nyrelidelsen er ledd i og uttrykk for en immunsykdom som følge av en annen, underliggende lidelse:

Hva skjer når nyrene er syke?

Det er typisk at nyrene ikke klarer å holde proteiner - eggehvite - tilbake i kroppen. Det store tapet av det spesielle proteinet albumin fører til stor væskeopphopning i kroppen. Samtidig påvirkes også fettstoffskiftet slik at mengden kolesterol i blodet øker.

Hvordan behandler man sykdommen?

Behandlingen rettes først og fremst mot den underliggende sykdommen hvis denne lar seg behandle. Ellers prøver man å behandle symptomene ved hjelp av medisiner og ved visse kostholdsregler. Maten du spiser skal blant annet være saltfattig.

Tilstanden har nok umiddelbart et kronisk preg, men i mange tilfeller forsvinner symptomene fra nyrene idet den underliggende sykdommen bedres.

Etter et opplegg av Ole Davidsen, spesialist. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler