Urografi

overskrift: Hva er urografi?

Urografi er en røntgenundersøkelse som ved hjelp av et kontrastmiddel lager bilder av nyrer, urinledere og urinblære.


overskrift: Når brukes urografi?

Urografi kan benyttes når man undersøker om en person har en sykdom i urinveiene:

overskrift: Hvordan gjøres urografi?

Pasienten faster fra 12 timer før undersøkelsen, uten å drikke eller spise. Kanskje gis også et avføringsmiddel.

Intravenøs urografi foregår mens man ligger og det tas røntgenbilder av den nederste delen av magen. Kontrastvæske sprøytes inn i en blodåre (vene) i armen. Etter dette tas røntgenbilder av magen med 5, 10 og 30 minutters mellomrom. Ved å bruke disse intervallene følger man kontrastmiddelet mens det passerer fra blodbanen til nyrene, går gjennom urinlederne og til slutt når blæren. Videre tas et bilde når pasienten føler at blæren er fylt og til slutt et bilde etter vannlating. Slik kan man også vurdere hvor godt blæren tømmes.

Retrograd urografi er også en undersøkelse av urinveiene. Denne foregår ved at pasienten først får litt beroligende medisin. Deretter føres en blærekikkert (et cystoskop) opp gjennom urinrøret til blæren. Herfra føres et tynt rør videre opp i en av urinlederne til en nyre. Til slutt tas røntgenbilder mens man sprøyter et kontrastmiddel gjennom røret.

overskrift: Er urografi farlig?

Etter opplegg av Carl J. Brandt, lege


Relevante artikler