Nyresvikt

Hva er nyresvikt med urinforgiftning?

Nyrenes oppgave er blant annet å utskille avfallsstoffer fra stoffskiftet. Når vi forbrenner mat som inneholder nitrogen, som for eksempel proteiner (kjøtt, fisk og liknende), vil nitrogenoverskuddet utskilles som urinstoff. Ved nyresvikt vil urinstoff hope seg opp i kroppen. Forhøyet mengde urinstoff i blodet kalles urinforgiftning eller uremi.

Hvorfor får man nyresvikt?

Nyresvikt kan ha mange årsaker. Det kan oppstå som en følge av nedsatt blodtilførsel til nyrene, for eksempel ved alvorlig vannmangel eller saltmangel. Ved sjokk, hvor blodtrykket plutselig faller på grunn av et stort blodtap eller en alvorlig allergisk reaksjon vil nyrefunksjonen hemmes eller stoppe helt. Hvis trykkfallet vedvarer vil nyrevevet kunne ta skade.

Nyresvikt kan også oppstå ved hindringer i urinveiene som blokkerer for urinen. For eksempel kan en forstørret prostata eller en nyrestein føre til nedsatt nyrefunksjon. Andre akutte eller kroniske skader på nyrevevet vil også kunne gi nyresvikt. Det gjelder for eksempel blodforgiftning, forgiftninger med forskjellige stoffer, deriblant legemidler, og allergisk forgiftning.

Hvordan behandles nyresvikt med urinforgiftning (uremi)?

Både akutt og kronisk urinforgiftning er alvorlige tilstander som krever behandling. Behandlingen vil i første rekke dreie seg om å få nyrene til å fungere så godt som mulig igjen. Dette kan noen ganger la seg gjøre ved for eksempel å bytte medisin, behandle en eventuell infeksjon eller fjerne en stein.

Enkelte ganger vil nyreskaden være så alvorlig at man må i dialyse fordi nyrene har tatt varig skade og ikke kan rense blodet skikkelig. Dialyse er en prosess hvor man renser blodet for avfallsstoffer. Dette kan man gjøre på to måter. Enten at man fyller væske i bukhulen og lar den være der i mange timer slik at den opptar avfallsstoffene fra blodet, før man tømmer væsken ut igjen (peritonealdialyse), eller man kan rense blodet ved å føre det gjennom ei dialysemaskin og tilbake til pasienten igjen (hemodialyse). I Norge vil de fleste pasienter med regelmessig behov for dialyse få tilbud om nyretransplantasjon.

Etter et opplegg av Per Grinsted, lege.


Relevante artikler