Svie ved vannlating - er det blærebetennelse?

Hva er blærebetennelse?

Blærebetennelse er en infeksjon i blærens slimhinne med bakterier. Det mest typiske symptomet er at man opplever svie og smerter når man tisser.

Har man svie når man later vannet bør man få gjort noe med det.

Ring lege nå hvis...- klikk på symbolet Ring lege hvis...- klikk på symbolet


Legevaktens spørsmål...

Følg diagrammet og få innblikk i hvilke spørsmål vaktlegen vanligvis vil stille når du ringer.

-Da kan du forberede deg best mulig.

Hva vaktlegen alltid spør etter :
  • Navn på den syke personen.
  • Fødselsnummer - eller fødselsdato.

Ved avtalt besøk -

  • Husk å forsikre deg om at legevakten har den riktige adressen.
  • Husk å oppgi det telefonnummeret du ringer fra.


1. Har du feber?

Nei:
Ved blærebetennelse har man ofte feber. Denne feberen trenger imidlertid ikke være så høy.
Ja:
Når man har feber har man en infeksjon.
2. Hvordan føles det?

Må du late vannet mange ganger?

Har du smerter når du later vannet?

3. Har du hatt det tidligere?

Nei:
Er det en spesiell grunn til at du skulle få en blærebetennelse nå?
Ja:
Det er ofte slik at noen mennesker får hyppige episoder med blærebetennelse.
4. Får du medisin?

Nei:
I så fall bør du kanskje behandles med en medisin mot betennelsen.
Ja:
Virker ikke medisinen du tar, må du kanskje skifte til en annen type.
5. Er du gravid?

Nei:
Dette er av betydning for hvilken medisin man vil behandle deg med.
Ja:
Blærebetennelser er hyppige under graviditet, og de skal behandles. Det er imidlertid ikke alle typer antibiotika man kan gi til gravide.Litt mer om blærebetennelse og svie ved vannlating

Hva er blærebetennelse?

Blærebetennelse er en betennelse med bakterier i blærens slimhinne.

Man kan også få lignende symptomer hvis man har vært svært kald, og også enkelte virusinfeksjoner kan gi lignende plager.


Hvordan har jeg fått blærebetennelse?

Normalt er urinen helt fri for bakterier. Ved en blærebetennelse har bakteriene av en aller annen grunn fått adgang til urinblæren.


Hvor syk er jeg?

En blærebetennelse er ikke farlig så lenge infeksjonen holder seg til blæren. Tilstanden skal likevel behandles.

Hvis man får symptomer fra nyrene, eller temperaturstigning, bør man kontakte legevakten.

Symptomer fra nyrene kan bestå i:

Har du ikke andre symptomer enn dette, skal du bare kontakte din egen lege. En enkel behandling med antibiotika vil hos de fleste ha virkning mot infeksjonen. Se forøvrig på medisiner mot blærebetennelse.


Hva kan jeg selv gjøre?


Andre årsaker til problemer ved vannlating

Se også under symptomoversikten:

Kontakt lege med det samme hvis...

  • Du også har feber og eventuelt smerter over nyrene.

Kontakt lege i løpet av 24 til 48 timer hvis...

  • Du har mistanke om blærebetennelse.
  • Ta med en frisk urinprøve (under 1 time gammel), helst i et rent urinprøve-glass. Legen kan så avgjøre om symptomene skyldes bakterier, som kan behandles - eller andre årsaker, som ikke kan/skal behandles.
  • Les mer om blærebetennelse her.

Relevante artikler