Sykdommer på reise


Overskrift: Syk i ferien?

• Jet lag

Kolera

Jet lag opptrer når man reiser over flere tidssoner. Symptomer er innsovningsvansker, urolig søvn, nedsatt prestasjonsnivå og tretthet på dagtid.

Kolera, en akutt, smittsom og meget ondartet tarminfeksjon, fremkalles av en bakterie som overføres via drikkevann og matvarer. Sykdommen gir kraftig vandig diaré, og kan fører til tap av store mengder væske (10 –15 liter per døgn).

Klikk her for mer informasjon om jet lag.

Klikk her for mer informasjon om kolera.

• Luftveisinfeksjoner • Lungebetennelse
Infeksjoner i luftveiene er det mange som har opplevd. Symptomer er sår hals, vondt for å svelge, feber og hovne lymfeknuter. Lungebetennelse er en betennelse i selve lungevevet, og kan forårsakes av en lang rekke mikroorganismer (virus, bakterier, sopp og parasitter)

Klikk her for mer informasjon om betennelse.

Klikk her for mer informasjon om betennelse.

• Lus • Malaria
Lus er snyltere eller blodsugende parasitter. Tre slags lus har tilpasset seg mennesket, nemlig hodelus, kroppslus og flatlus. De kan kun leve på mennesker, med unntakelse av kroppslusa som også trives i tøyet. Malaria er en febersykdom med influensalignende symptomer. Den syke utvikler anfall med feber, utilpasshet og komplikasjoner, som i verste tilfelle kan være dødelige, hvis den ikke behandles. Malaria skyldes en parasitt, som overføres fra malariamyggen, og lever i blodet.
Klikk her for mer informasjon om lus.
Klikk her for mer informasjon om malaria.

• Poliomyelitt • Rabies (hundegalskap)
Poliomyelitt eller bare polio, som den som oftest kalles, skyldes et virus. De som smittes får som regel symptomer som en kraftig forkjølelse eller magesyke. I alvorlige tilfeller kan nervesystemets infiseres og forårsake hjernebetennelse. En slik betennelse kan gi de varige lammelsene sykdommen er beryktet for. Det finnes gode vaksiner mot polio. Sykdommen smitter ved bitt av et sykt individ. Symptomer begynner med feber, hodepine, muskelsmerter og lettere psykiske symptomer. I løpet av få dager opptrer kramper, senere lammelser. Ubehandlet kan pasienten dø av åndedrettslammelse. Når sykdommen først har gitt symptomer, er forløpet dødelig. Utsiktene er gode hvis behandling med immunserum og vaksine starter kort etter bittet.

Klikk her for mer informasjon om rabies.

Reisediaré Reisesyke
En tilstand karakterisert ved plutselig oppstått diaré. Symptomer er hyppige og tynne avføringer, som kan være iblandet blod og slim, og kan ledsages av magesmerter, kvalme og oppkast. Reisesyke er en fellesbetegnelse for det illebefinnende man kan få ved reise med tog, bil, båt eller fly. Symptomer er kaldsvette, kvalme og brekninger, og skyldes at likevektsorganet i det indre øret påvirkes av gyngende og slingrende bevegelser.

Buss


Klikk her for mer informasjon om reisediaré.

Snøblind Soleksem
Hvis man ikke beskytter øynene sine mot sterkt sollys, kan hornhinnens øverste lag skades. Det dannes bittesmå blærer som sprekker og etterlater små, smertefulle sår. Soleksem kan vise seg som et kløende utslett satt sammen av ganske små, bleke blemmer eller eksemlignende flater i huden.
Klikk her for mer informasjon om dette.
Klikk her for mer informasjon om soleksem.

Solforbrenning Tuberkulose
Solforbrenning unngås best ved å smøre kroppen ofte, og med høy faktor. Områder som viser tegn til solbrenhet, bør dekkes for solen. Det er lurt å tilføre huden nok fuktighet etter en lang dag med soling. En smittsom sykdom (infeksjon av tuberkelbakterier) der knuter (tuberkler) dannes i kroppsvev og ødelegger det. Sykdommen kan spre seg til alle deler av kroppen, men lungene angripes nesten alltid først. Symptomer er vekttap, feber, sykelighet, svakhet og nedsatt appetitt.
Klikk her for informasjon om solforbrenning.
Klikk her for mer informasjon om tuberkulose.

Tyfoidfeber Ørebetennelser
En svært alvorlig tarminfeksjon med symptomer som vedvarende høy feber, og hvor diaréen ofte trer fullstendig i bakgrunnen eller mangler. Infeksjonen blir spredt gjennom matvarer, særlig skalldyr, og gjennom drikkevann som er forurenset av fluer eller syke dyr. Opphold i varmere strøk fører som regel til mer bading enn vanlig. Bading i sterkt saltvann kan i noen tilfeller føre til dannelse av saltkrystaller i øret, samt vil forurenset vann og stadig dykking utsette øret for stress. I slike tilfeller vil en infeksjon lettere sette seg.

Klikk her for mer informasjon om tyfoidfeber.

Klikk her for mer informasjon om
ørebetennelse.


Oppdatert av: Kristian Sæthre, lege

Sist oppdatert: 02.04.2007