Akutt nyrebekkenbetennelse (pyelonefritt)

Hva er akutt nyrebekkenbetennelse?

Akutt nyrebekkenbetennelse er en akutt infeksjon i et nyrebekken (dvs i den delen av nyret hvor urin samles opp fra nyrebarken, før det ledes ned i urinlederen).

Nyersnitt

Hva er årsaken til akuttnyrebekkenbetennelse?

Som regel skyldes infeksjonen bakterier (det vanligste er tarmbakterier) som har kommet til nyrebekkenet fra urinblæren og opp gjennom urinlederne. Bakterier kan også spres via blodet eller lymfebaner.

Hva er symptomene?

Akutt nyrebekkenbetennelse kan starte som en blærekatarr med sviende og hyppig vannlating. Oftest begynner betennelsen med feber, smerter i siden ("flankesmerter": Det er vondt å dunke seg i siden over det syke nyret), generell sykdomsfølelse og kvalme. Hyppig og sviende vannlating kan mangle helt. Feberen kan bli svært høy og kan komme akutt med skjelvebyger ("frostanfall"). Ved alvorlige former, kan pasienten være omtåket. Hos små spedbarn kan symptomene være mer vage med feber, sutring og spisevegring.

Hvordan stilles diagnosen?

Diagnosen akutt nyrebekkenbetennelse stilles på bakgrunn av opplysninger om symptomer og forløp, utløsning av smerter ved lett dunk med knyttet hånd mot flanken, og undersøkelse av urinen. Temperaturmåling og blodprøver som slår ut ved infeksjoner, kan også være nyttig.

Hva kan man selv gjøre?

Ved akutt nyrebekkenbetennelse bør man oppsøke lege.

Hva er behandlingen?

Akutt nyrebekkenbetennelse behandles med bakteriedrepende medisiner, det vil si antibiotika. Dosene er høyere og kuren mer langvarig (inntil 2 uker) enn det som er vanlig ved blærekaterr. Ved alvorlige former må behandling skje på sykehus.

Hvordan er prognosen?

Vanligvis er prognosen ved akutt nyrebekkenbetennelse svært god, og man blir symptomfri etter kort tids behandling med et virksomt antibakterielt middel.

I enkelte tilfeller kan infeksjoner som ikke kommer under behandling, eller som ikke blir behandlet effektivt, utvikle seg til "blodforgiftning", dvs at infeksjonen kan bli spredt rundt i kroppen via blodet.

Dette er en livstruende tilstand som krever akutt behandling på sykehus.

Skrevet av Jørund Straand, førsteamanuensis, dr.med. Oppdatert i 2015.


Relevante artikler