Grå stær (katarakt)

Hva er grå stær?

Det kalles "grå stær" når linsen i øyet er uklar. Det gir uklart syn, og ved vanskelig grå stær kan andre se gjennom pupillen at linsen er grå. Man kan få grå stær i begge øyne samtidig. Grå stær er en veldig vanlig årsak til synsnedsettelse.

Hvordan oppstår grå stær?

Det er nødvendig for synet at øyets linse holdes gjennomsiktig. Linsen har ingen blodårer, siden de ikke er gjennomsiktige. Derfor får linsen næring fra væsken i øyet (kammervæsken), og dette gir akkurat nok næring til at linsen kan "overleve". Små endringer i linsens ernæring kan derfor være av stor betydning for linsen. Selv små skader mot øyet kan derfor forårsake uklarheter.

Det samme gjelder stoffskifteforstyrrelser som også nedsetter linsens ernæring. Med alderen blir ernæringen dårligere, og linsen kan derfor bli uklar. Dette kalles "aldersbetinget grå stær". Linsen ligger i en kapsel, og holdes fast på sin plass i øyet. Denne kapselen blir normalt ikke uklar, og det utnytter man ved operasjon mot grå stær.

4 av de mest vanlige årsakene til grå stær :

Hvordan oppleves grå stær?

Hvilke symptomer man har avhenger av hvor langt sykdommen har kommet. I mild grad gir sykdommen ingen symptomer eller kun sløret syn, og man blir blendet i sterkt sollys (uklarhetene lyses da opp). I stor grad gir grå stær sterkt nedsatt syn, og andre kan se at pupillen er grå. Synsnedsettelsen er spesielt merkbar om natten. Grå stær blir gradvis verre. Noen ser tidvis dobbelt.

Når skal man være spesielt oppmerksom?

Hvis man har noen av de ovenstående symptomer, skal man kontakte øyelege.

Hvis man har sukkersyke, skal man være spesielt oppmerksom på forandringer i synet, og gå til øyelegen ved selv små synsforandringer. Har man hatt sukkersyke i mer enn 5 år, skal man undersøkes av en øyelege minst en gang i året.

Hva kan man gjøre for å unngå grå stær?

Hvordan stiller legen diagnosen?

Normalt vil øyelegen først undersøke pasientens synsevne for å se hvor uttalt forandringene er. Deretter vil legen med spesielle apparater bedømme graden og arten av grå stær.

Gode råd

Aktivitet

Alt etter hvor alvorlig sykdommen er, kan man ikke kjøre bil. Spør legen. Etter en ukomplisert operasjon for grå stær, kan man gjenoppta sin vanlige fysiske aktivitet dagen etter operasjonen, bortsett fra svømming.

Tegn på mulig forverring

Hvis grå stær ikke behandles vil den ofte forverres, og synet vil derfor avta gradvis. Ubehandlet vil en grå stær ofte ende i en spesielt ubehagelig form for grønn stær. Svært sjelden kan det etter operasjonen være små komplikasjoner, spør øyelegen.

Sannsynlig videre utvikling

Alt etter årsaken kan lidelsen føre til sterkt nedsatt syn hvis ubehandlet, men ved behandling oppnås ofte fullstendig normalt syn. Noen skal ha endret brillestyrken en anelse etter operasjonen. Etter en operasjon av grå stær vil det hos noen, etter noen måneder eller år, komme uklarheter i den bakerste del av linsekapselen. Dette kalles etterstær og behandles med laser. Man kan kun få etterstær en gang.

Hvilken behandling får man?

Ved en smertefri operasjon, oftest i lokalbedøvelse, lages et lite hull i øyet som linsen fjernes igjennom(ofte med ultralyd). Linsekapselen som linsen lå i, blir sittende, og det innsettes en kunstig linse av plastikk. Ofte kan man gå hjem samme dag.

Etter operasjonen får man ofte en tablett som motvirker forhøyet trykk i øyet (Karboanhydrasehemmer).

Når det innsettes et fremmedlegeme, som en kunstig linse, i kroppen, iverksetter kroppen noen mekanismer for å utstøte fremmedlegemet. For å unngå dette, får man etter operasjonen noen øyedråper (med hormoner), som hemmer avstøtningen, og noen øyendråper som motvirker betennelser. Disse to ting kan eventuelt være i samme øyedråpe, og skal oftest kun brukes i 2 til 3 uker.

Etter et opplegg av Per Lykke Gregersen, overlege. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler