Grønn stær (Glaucom)

Hva er grønn stær?

Det kalles "grønn stær" når det er for høyt trykk inne i øyet. Det forhøyede trykket presser blodårene i øyet sammen slik at blodet har vanskeligere for å strømme inn i øyet. Dermed forverres forsyningen av oksygen og næring bl.a. til synsnerven. Når synsnerven ikke får nok oksygen og næring, begynner nervecellene etter hvert å dø. Dermed får man "blinde flekker" i øynene. Man ser således "grå skygger".

Hvordan oppstår den?

Øyet holdes kuleformet utspent ved at det dannes væske inne i øyet hele tiden. Denne væsken kalles kammervæsken. Væsken løper igjennom øyet og forlater det gjennom mikroskopiske væskeavløpskanaler. Hvis væsken ikke kan forlate øyet gjennom disse kanalene, stiger trykket i øyet, og man får grønn stær. Grønn stær deles normalt opp i to undergrupper, som har hver sine årsaker:

En variant av snevervinklet grønn stær er "hvilende snevervinklet grønn stær". Da er trykket normalt inntil et stimulus påvirker væskekanalene. Det skjer blant annet når pupillen utvider seg i mørket. Med en gang man er i lys igjen, forsvinner symptomene.

Hvordan oppleves grønn stær?

Mange har ingen symptomer på grønn stær før sykdommen har kommet veldig langt. Noen får øyesmerter og et hardt og ømt øye. Gråsyn i utkanten av synsfeltet er også vanlig.

Åpenvinklet:

Snevervinklet:

Hvilende snevervinklet:

Når skal man være spesielt oppmerksom?

Hva kan man gjøre for å unngå grønn stær?

Gå til legen så snart det er symptomer på grønn stær. Ved åpenvinklet grønn stær kan tapet av synsfelt ofte stanses slik at man ikke mister mer av synet. Ved snevervinklet grønn stær kan synet bli helt normalt hvis diagnosen blir stilt i tide og behandlingen blir påbegynt.

Hvordan stiller legen diagnosen?

Normalt vil legen undersøke synsfeltene for å se etter blinde flekker. Det finnes spesielle apparater hvor legen kan kikke inn i øyet. Legen vil så kikke etter de forandringer som er typiske for forhøyet trykk. Det er mulig å undersøke om det er forhøyet trykk i øyet med et apparat som er spesielt beregnet til det.

Gode råd

Aktivitet

Avhenger av hvor alvorlig sykdommen er. I noen tilfeller kan man ikke kjøre bil. Spør din lege.

Tegn på mulig forverring

Hvis grønn stær ikke behandles, kan den forverres og til sist føre til total blindhet.

Sannsynlig videre utvikling

Ubehandlet kan lidelsen føre til total blindhet, men ved åpenvinklet grønn stær kan tapet av synsfelt ofte stanses hvis stæren blir behandlet korrekt. Ved snevervinklet grønn stær kan synet normaliseres hvis diagnosen blir stilt og behandlingen påbegynt i tide.

Hvilken behandling får man?

Behandlingen avhenger av typen grønn stær, men målet er alltid å senke trykket i øyet. Diagnose og behandling av grønn stær er en oppgave for spesialisten

Etter et opplegg av Per Lykke Gregersen, overlege. Oppdatert i 2016.


Relevante artikler